top of page
  • Forfatters billedeEmma Marie Waterstone

Tillid, selvledelse og flade hierarkierFremtidens ledelse handler i høj grad om tillid. Tillid til at medarbejderne i virksomhederne er der for at yde en god indsats samt at åbne mulighederne for selvledelse for dem, der ønsker det.

Af Emma Marie Waterstone


I en virksomhed som LEO Pharma har en del af medarbejderne lange specialiserede uddannelser og stor erfaring på deres felt bag sig. Det er ærgerligt, hvis der ikke er tillid til, at disse medarbejdere kan lede sig selv, hvis de ønsker det og inden for de rammer, der er udstukket, mener tidligere Vice president i LEO Pharma, Klaas Venborg.

"Jeg har ønsket at drive virksomhed med en skandinavisk profil, en flad struktur, en udstrakt grad af tillid til medarbejderne, og jeg synes, der bliver kvitteret for det den anden vej med meget glade medarbejdere, som tager opgaverne på sig og er glade for at være et sted, hvor der er en stor grad af ligeværdighed", Klaas Venborg.Lav magtdistance og ligeværdighed

Klaas Venborg mener, at vi helt grundlæggende må have tillid til, at medarbejderne ude i virksomhederne er der for at gøre en god indsats. Skal virksomheder være agile og hurtige til at forandre sig, så må den daglige forretning hvile på selvledelse og mellemledere, der inden for nogle rammer har et stort råderum, hvor de kan agere selv. Vi bliver også nødt til at lægge op til, at folk kan selv og ikke føre tilsyn, men i stedet have tillid til dem og også huske på, at kompetencerne ikke nødvendigvis er hos lederen.


"Jeg har ønsket at drive virksomhed med en skandinavisk profil, en flad struktur, en udstrakt grad af tillid til medarbejderne, og jeg synes, der bliver kvitteret for det den anden vej med meget glade medarbejdere, som tager opgaverne på sig og er drønhamrende glade for at være med ombord sådan et sted, hvor der er en stor grad af ligeværdighed. Vi er ikke i tvivl om, at vi skal fremad, vi er ikke i tvivl om, at vi skal levere, men lav magtdistance, humor, empati, inklusion, tiltro - det kan jeg mærke er noget,

der har motiveret de folk, vi har ansat," fortæller Klaas Venborg.


Selvledelse er ikke for alle

Grith Okholm Skaarup, der er stifter i Humtech er enig i, at de mere selvledede organisationer er en del af fremtidens organisationsdesign, og at de især giver mening i videnvirksomheder med specialister, der ofte kan selv og vil selv. Hun genkender det også fra sit eget virke, hvor hun altid har drevet en høj grad af selvledelse og samtidig en udstrakt grad af tillid over for de medarbejdere, som trives i de mere selvledende rammer. Hun mener dog, at der først og fremmest er brug for en høj grad af frihed inden for klart udstukne rammer i stedet for at lave rigide one size fits all-løsninger for mennesker er ikke ens: “Selvledelse er ikke for alle. Og her er det, at vi nogle gange taber nogen med de strømlinede processer, som skal passe ned over alle." Ligesom der også er typer af organisationer fx. inden for omsorgsfagene og produktion, hvor det i praksis er langt sværere at gennemføre, siger hun.


“Selvledelse er ikke for alle. Og her er det, at vi nogle gange taber nogen med de strømlinede processer, som skal passe ned over alle.” - Grith Okholm Skaarup

Nyuddannede vil gerne ledes

Selv med de bedste intentioner om stor tillid, flade hierarkiet og medarbejdere, der leder sig selv, så ser vi også, at f.eks. nyuddannede har brug for langt større grad af nær ledelse og mentoring, fordi de ganske enkelt er mere nye i arbejdslivet og ønsker at lære af erfarne ledere, der er gået vejen mange år før dem. Dem, der er nye på arbejdsmarkedet, lægger også meget mere identitet i at være fysisk på deres arbejde, hvor organisationen, teamet og de sociale tilbud og fritidsaktiviteter betyder meget for dem. Mange af dem ønsker at være en del af organisationen også fysisk, og derfor er fx. det rent hybride arbejdsliv, som en lang række virksomheder har tilbudt i kølvandet af covid med progressive techvirksomheder i front, heller ikke for alle unge, hvor det for mange også er kulturen, fællesskabet og den nærværende leder, der for dem er centrale elementer i at starte op i arbejdslivet og kunne udvikle sig.


Seniorer som kulturbærere og mentorer

For andre måske mere erfarne medarbejdere og ledere, der ønsker mere selvledelse og fjernledelse, kan det være udfordrende med mindre fleksible rammer. Det gælder derfor også om at indrette individuelle arbejdsmuligheder til forskellige livsfaser og præferencer. Ifølge Grith Okholm Skaarup er en del af løsningen her at gøre bl.a. seniorer og seniorledere til naturlige kulturbærere og mentorer på arbejdspladsen, også fordi de har de samme præferencer for det fysiske samarbejde, og samtidig er på et ledelsesniveau, hvor de evner at vise den ydmyghed, generøsitet og tillid i at lede andre, som er essentiel for at udvikle medarbejdere, der tør selv og kan selv. Derfor er der ikke en, men mange løsninger, og heller ikke brug for én type medarbejder, men for en stor grad af diversitet i medarbejderfeltet, der tillidsfuldt kan hjælpe, understøtte og positivt udfordre hinanden.


Tillid til medarbejderne lokalt var for eksempel det, der ifølge Klaas Venborg, gjorde det muligt for LEO Pharma at etablere et servicecenter i Gdansk under covidkrisen, hvor medarbejdere og partnere på tværs af landegrænser, funktioner og skel sammen hver for sig arbejdede for at lykkes med en opgave, der krævede høj grad af selvledelse, men med kollektivt udstukne rammer og en fokuseret retning for at nå i mål.


Se Aftryk19 - Klaas Venborg: Global transformation af HR og ledelse

OM AFTRYK i organisationsforandringer i ledelse og HR.

MØD MEDMENNESKET Klaas Venborg, tidligere Vice President i Leo Pharma.

Har din organisation inviteret dem, der bruger produktet, med fra start? Hvad investerer I for at forstå mennesket i den anden ende? Hos Leo Pharma er “patienten i fokus” ikke bare et slidt slogan på væggen, men en leveregel, der praktiseres og efterleves i mødet med patientforeninger og brugere.Aktuelle og skræddersyede oplæg til dig

Vil du være klogere på menneskelige behov i den teknologiske tidsalder? Så kan du booke aktuelle og skræddersyede foredrag og workshops med stifter af Humtech Grith Okholm Skaarup her eller finde alle ydelser samlet her. 


Vil du læse eller bidrage til det digitale medie Humtech Impact? 

Humtech Impact er journalistik om menneskelige behov i en teknologisk tidsalder - formidlet i tekst, billeder, audio og video og skabt af kommunikatører og journalister ved Humtech. 


CO-Lab og bidrag

Det digitale medie Humtech Impact bringer også gæsteindlæg inden for det redaktionelle område eksistens, teknologi, lederskab, arbejdsliv og livsdesign. Artikelbidrag, lyd eller video kan sendes sammen med kontaktinfo og portrætfoto via bidragsformularen her.


Comentários


bottom of page