top of page
Grith_Okholm_Skaarup_Portrait_web_Humtech.jpg

EKSPERTISE

 

LEADERSHIP & FUTURE OF WORK
 

 • Trends i teknologi, ledelse, arbejdsliv, strategi, organisationsdesign og forretningsudvikling.

 • Humanokrati vs. bureaukrati, selvledelse, fællesskaber, impact ledelse, accellerationssamfund, bæredygtig ledelse.

 • Det grænselæse arbejdsliv, ulighed og A- og B-hold i futurework. Mobilitet, freelancere, digitale nomader, hybridarbejde, remote work. 

 • Bestyrelsesarbejde, iværksætteri, kommercialisering, skalering, internationalisering, interkulturelle kulturer, CSR og ESG. 

TRENDS & TECH
 

 • Samspillet mellem menneske og ny teknologi - etiske dilemmaer og innovative potentialer. 

 • Techantropologiske, sociologiske, filosofiske og psykologiske problemstillinger ift. ny teknologi, digital kultur, AI, human robots, chatbots, digitalisering, SoMe, data og etik.

 • Strategiske kommunikations og marketingtrends, Thought(ful) Leadership, CEO-aktivism, Employee Advocacy og ambassdører.

ETHICS & HUMANITY
 

 • Etik, menneskelig bevidsthed, bias og blinde vinkler.

 • Mennesker og kultur, mening, trivsel, mental sundhed.

 • Social impact og innvation, social og relationel kapital.

 • Systemforandringer, strukturer, normer, ligeværd.

DIVERSITY, EQUALITY & INCLUSION 
 

 • DEI-dagsordener: Diversitet, ligestilling og inklusion.

 • Omsorgskapital, fertilitet, social freezing, familieplanlægning, børn.

 • Kvinder ift. ledelse, bestyrelse, entreprenørskab, funding, bias og ligeværd.

"Vi skal være langt mere bevidste om, hvornår teknologi reelt tjener menneskelige og planetære behov."
Grith Okholm Skaarup

Ledelsesekspert Grith Okholm Skaarup: Vi skal sætte menneskelige behov højst i teknologiske forandringer. 

BIO

Grith Okholm Skaarup er CEO og stifter af virksomheden Humtech og ekspert i menneskelige behov i teknologiske forandringer. Som leder, bestyrelsesmedlem og foredragsholder arbejder hun med at rådgive og formidle om at humanisere indretningen af samfund, arbejdsliv og ledelse.

 

Grith Okholm Skaarup driver virksomheden Humtech og mediet Humtech Impact, hvor hun rådgiver og formidler i krydsfeltet mellem humanitet og teknologi. Det gør hun også som bestyrelsesmedlem i en lang række bestyrelser inden for bl.a. Saas, AI, robotics, healthtech, welnesstech, mental sundhed og trivsel. 
 

Grith Okholm Skaarup er ekspert i, hvordan menneskelig adfærd og værdier forandres via teknologier og trends, og hvad det betyder for, hvordan vi skal indrette fremtidens ledelse og arbejdsliv. Hun udfordrer bestående normer og strukturer, blinde vinkler og bias i det bestående narrativ og bidrager med nytænkende bud på samfundsindretning, ledelse, organisationsdesign  og bevidst udvikling og anvendelse af teknologi.

Grith Okholm Skaarup arbejder i sit virke med forandringer både systemkritisk og -konstruktivt med at undersøge, eksponere og belyse innovative potentialer og etiske dilemmaer med afsæt i bl.a. empirisk forskning, research og kilde- og dataindsamling fra tværgående samfunds- og humanvidenskabelige discipliner som ledelse, kommunikation, IT, antropologi, sociologi, filosofi og psykologi. 

BAGGRUND

Grith Okholm Skaarup har mere end tyve års erfaring i at lede, rådgive og udvikle organisationer og ledere. Hun har også undervist og eksamineret på universiteter og business schools både nationalt og internationalt og er key note i oplæg om bl.a. fremtidens lederskab og arbejdsliv, bestyrelsesarbejde, digitalisering, AI, dataetik, trends og digital kultur. Her sætter hun bl.a. fokus på, hvad det betyder for ledelse, arbejdsliv og livsdesign, når teknologier som AI, humanrobots og chatbots bliver en stadig større del af vores virke og hverdag, og hvordan vi forholder os kritisk, konstruktivt og bevidst til de forandringer og den store kompleksitet og accelleration, vi navigerer i som mennesker i dag.

Hun arbejder også som videnjournalist og ekspertformidler i journalistik til både radio, tv og print og er ansvarlig for mediet Humtech Impact om ledelse, tech og trends. Hun er desuden vært og journalist på podcasts som: Aftryk - humanitet i en techtid og Fertilitet på frys - ligestilling eller kvinden som handelsvare.

BAG OM

 

Grith Okholm Skaarup har en baggrund som cand.mag. i dansk/ kommunikation fra KU og Universitá di Bologna og en efteruddannelse som journalist (diplom) fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

 

Hun holder bl.a. sit udsyn skarpt gennem international research og netværk, og har også selv boet, studeret og arbejdet i bl.a. Italien, England og Nicaragua. Rødderne er fra Langeland, mens basen er på Vesterbro i København med mand og to børn.

 

Grith Okholm Skaarup er også engageret i samarbejder og frivilligindsatser inden for ulighed, bæredygtighed, ligestilling, inklusion, diversitet, kvinder og iværksætteri.

Find også Grith Okholm Skaarup som ekspertkilde i databaserne Diverseeksperter, Kend din ekspert og Dansk Industris Fremtidens bestyrelse.

PRESSE

bottom of page