top of page
  • Forfatters billedeSofia Mogensen

Forskellighed kan skabe bedre innovation og mindre ressourcespild“70-90% af alle udviklede produkter bliver aldrig solgt, og det er et ekstremt ressourcespild,” lyder det fra Ghita Dragsdahl Lauritsen, der forsker i innovation og er lektor i sociologi ved Københavns Universitet.


Af Sofia Mogensen


Ghita Dragsdahl Lauritzen sætter i sin forskning fokus på at styrke sociale dynamikker bag innovationsprocesser, og på hvordan vi laver innovation. Ifølge hende bør fremtidens ledelse, samarbejde og innovation i større omfang have fokus på at dyrke de forskelligheder, der er på en arbejdsplads - fremfor at standardisere igennem teknologi.


'I takt med den teknologiske udvikling og digitalisering åbnes muligheder for samarbejde på tværs af grænser, men det skaber også øget kompleksitet i innovationsprocessen. Konflikterne eller paradokserne opstår ofte, når man involverer mange aktører i et projekt' - Ghita Dragsdahl Lauritzen


Hun fortæller, at kompleksitet i innovation er en udfordring, der kræver organisatorisk navigation. I takt med den teknologiske udvikling og digitalisering åbnes muligheder for samarbejde på tværs af grænser, men det skaber også øget kompleksitet i innovationsprocessen. Konflikterne eller paradokserne opstår ofte, når man involverer mange aktører i et projekt, fortæller hun.


"I min forskning ser jeg på, hvad er det for nogle udfordringer, der sker i innovationsprocessen; de konflikter, der opstår, især når man involverer mange parter, og hvordan kan man håndtere dem på måder, så det ikke bliver til enten eller. Så man ikke nødvendigvis ser det som problemer, der skal løses, men som produktive forskelligheder, som man kan bruge aktivt i innovationsprocessen”, beskriver Ghita Dragsdahl Lauritzen det.


“Konflikter er bare et udtryk for forskellighed, forskellighed er over det hele, det kan vi ikke undgå, så vi kan lige så godt bruge det aktivt” siger Ghita Dragsdahl Lauritzen og citerer Mary Parker Follett aka Mother of Management.


Produktive forskelligheder

Ghita Dragsdahl Lauritzen henviser til "produktive forskelligheder" - forskellene mellem individer eller grupper, der kan føre til positiv eller produktiv innovation og kreativitet. Hvis vi ser vores medmenneskes forskelligheder som noget positivt, kan det føre til mere effektive og innovative løsninger på opgaven, forklarer hun. Det handler ikke om at undgå konflikter eller uenigheder, men om at omfavne og udnytte forskellighederne på en positiv måde for at opnå bedre resultater. “Konflikter er bare et udtryk for forskellighed, forskellighed er over det hele, det kan vi ikke undgå, så vi kan lige så godt bruge det aktivt,” påpeger Ghita Dragsdahl Lauritzen og citerer Mary Parker Follett aka Mother of Management.


Nye udfordringer i komplekse innovationsprocesser

Ghita Dragsdahl Lauritzen peger på brugerinnovation som en moderne trend, hvor virksomhederne ønsker at involvere brugere i innovationsprocessen med henblik på at skabe mere kreativitet og fokus på lokale brugerbehov. Det fungerer dog sjældent godt i praksis, og mange samarbejder går dårligt, hvilket fører til ressourcespild og produkter, der aldrig bliver solgt på markedet.


"Jo flere trin og aktører, der er involveret i innovationsprocesser, jo større er sandsynligheden for, at der opstår udfordringer"

- Ghita Dragsdahl Lauritzen
Jo flere trin og aktører, der er involveret i innovationsprocesser, jo større er sandsynligheden for, at der opstår udfordringer, lyder der fra Ghita Dragsdahl Lauritzen som peger på, at det bl.a. fører til, at ressourcebegrænsninger kan opstå, da innovationsprocesser ofte kræver ressourcer som tid, penge og arbejdskraft.


"For at dyrke forskellighederne og styrke de sociale dynamikker bag innovation er det vigtigt at skabe en kultur og et miljø, der opmuntrer til et inkluderende og mangfoldigt fællesskab, hvor åbenhed og tillid fremmer produktive forskelligheder og innovation." - Ghita Dragsdahl Lauritzen

Behov for organisationsdesign for innovation

“Der er jo rigtig mange virksomheder, der involverer brugere, blandt andet over online communities, dels med henblik på at skabe mere kreativitet. Hvor man internt i en organisation måske kan være begrænset af normer, traditioner og ressourcer, så får man nogle mere kreative mennesker ind, der kan komme med noget innovationshøjde, men også tappe ind i nogle lokale brugerbehov. Det er meget moderne, og der er rigtig mange, der gør det, men i praksis fungerer det sjældent særlig godt. Så der er rigtig mange samarbejder, der går rigtig dårligt. Og hvis man ser på nye produkter, så bliver 70-90% af alle udviklede produkter aldrig solgt, og det er et ekstremt ressourcespild", fortæller Ghita Dragsdahl Lauritzen og fortsætter: "For at dyrke forskellighederne og styrke de sociale dynamikker bag innovation er det vigtigt at skabe en kultur og et miljø, der opmuntrer til et inkluderende og mangfoldigt fællesskab, hvor åbenhed og tillid fremmer produktive forskelligheder og innovation."

At lade tvivlen komme vores forskelligheder til gode, det kan være nøglen til at skabe bedre rammer for innovation. Vi bør anerkende og acceptere vores forskelle og ikke tage dem som en hindring, men i stedet bruge dem til vores fordel for at skabe et mere innovativt miljø. Det opfordrer også til at give plads til tvivl og åbenhed i tankegangen og processen, som kan føre til nytænkning og kreativitet.


"Behovet for at skabe et bæredygtigt og innovationsfremmende organisationsdesign handler om at aktivere og skabe lysten til at innovere hos alle. Det betyder, bl.a. at vi skal fodre en lyst til at tænke i muligheder for at optimere løsninger gennem f.eks. målrettet servicedesign og en opbygning af innovationskultur, hvor kreativitet honoreres og værdisættes" - Grith Okholm Skaarup

Arbejdet med innovationsledelse

Stifter af Humtech Grith Okholm Skaarup, som taler med Ghita Dragsdahl Lauritzen i podcasten Aftryk om innovationsledelse arbejder til daglig med innovation i sit arbejde med ledelsesrådgivning i bl.a. Advisory Boards og bestyrelser. Hun ser ofte en tendens til at fokusere alt for kortsigtet på innovation i virksomhedskulturen generelt ved fx at sætte fokus på innovation i nogle korte lommer af kurser eller inspirationsoplæg og ofte afviklet af eksterne, mens de interne forholder sig passivt lyttende. Behovet for at skabe et bæredygtigt og innovationsfremmende organisationsdesign handler om at aktivere og skabe lysten til at innovere hos alle. Det handler om det lange seje træk og om at skabe forståelse for og ejerskab til at innovere. Det betyder, bl.a. at vi skal fodre en lyst til at tænke i muligheder for at optimere løsninger gennem f.eks. målrettet servicedesign og en opbygning af innovationskultur, hvor kreativitet honoreres og værdisættes, siger Grith Okholm Skaarup. Hun har i praksis været med til at drive en lang række større forandringsprojekter i virksomheder både som intern rådgiver og som ekstern konsulent for at skabe mere innovative kulturer.


Innovation kræver internt ejerskab og engagement

Det er heller ikke nok at have innovative kulturer, der omgiver organisationen, hvis det ikke siver ned igennem organisationen og bliver en del af kulturen selv, hvor der er ejerskab og engagement til innovation, og hvor det bliver både meningsfuldt og værdifuldt.


"Vi ved aldrig, hvor den næste gode ide kommer fra, og derfor skal vi have incitamentstrukturer, der fordrer, at alle kan skabe og anerkendes for den bedste nytænkning og det bedste design af service fra deres ståsted. Det giver ovenikøbet større meningsfuldhed og tilknytning til organisationen, hvis den innovation lykkes i praksis"

- Grith Okholm Skaarup


Ifølge Grith Okholm Skaarup handler det bl.a. om at skabe innovative kulturer ved at opbygge tillidsfulde rum af psykologisk tryghed til at prøve nyt og gå nye veje - og at sikre diversitet og mangfoldighed blandt medarbejderne på alle niveauer. Det handler om at skabe flade hierarkier eller tydeliggøre, at ideer fra alle niveauer i organisationen er velkomne og anerkendes som ligeværdige. Vi ved aldrig, hvor den næste gode ide kommer fra, og derfor skal vi have incitamentstrukturer, der fordrer, at alle kan skabe og anerkendes for den bedste nytænkning og det bedste design af service fra deres ståsted. Det giver ovenikøbet større meningsfuldhed og tilknytning til organisationen, hvis den innovation lykkes i praksis - og så er det en stor fordel, når innovationerne ikke bliver skabt i labs, der ofte er alt for langt fra organisationens kernebehov, men derimod i et samspil mellem interne og de eksterne stakeholders, der er meningsfulde at involvere, teste og skabe det første ejerskab hos.

"Den mangfoldige bestyrelse skaber størst værdi og innovation. Ifølge Dansk Industri tjener virksomheder med en mangfoldig ledelse i gennemsnit 12,6% mere end virksomheder uden mangfoldighed i ledelsen." - Grith Okholm Skaarup.


Mere mangfoldig ledelse giver bedre innovation - og bundlinje

“Når så mange innovationer mislykkes, er der behov for at gøre noget radikalt anderledes. Ikke bare i forhold til, hvad det koster af penge og mandetimer, men også ift. det ressourcespild, det koster kloden, når så stor en andel af de udviklede produkter aldrig bliver solgt - og når en lige så stor del af innovationer i organisationer mislykkes. Ja, så må vi sikre den mangfoldighed, vi ved er en del af løsningen for bedre innovationer”, siger Grith Okholm Skaarup.


Hun sidder selv i en lang række bestyrelser og Advisory Boards og fremhæver bestyrelses- og ledelseslandskabet, som et af de steder, vi bør sætte ind for at sikre bedre innovationsledelse:

"Forskning og data viser, at den mangfoldige bestyrelse skaber størst værdi og innovation. Ifølge Dansk Industri tjener virksomheder med en mangfoldig ledelse i gennemsnit 12,6% mere end virksomheder uden mangfoldighed i ledelsen", siger Grith Okholm Skaarup, der peger på, at innovationen er for alle, men at strategien og ansvaret for bedre og mere bæredygtig innovation ligger hos ledelsen.

"Det her er en lavthængende frugt i et ledelseslandskab, hvor der er så meget mangfoldigt talent at plukke og høste fra, så det er bare at sætte i gang. Det bliver aldrig let, men det bliver bedre, hvis vi har et mere ligeværdigt afsæt fra en bredere repræsentation", siger Grith Okholm Skaarup.


Mød Ghita Dragsdahl Lauritzen i Aftryk #19: Lederskabets kompleksitet og potentialer

OM AFTRYK til innovativ ledelse i stor kompleksitet og i den teknologisk udvikling.

MØD MEDMENNESKET Ghita Dragsdahl Lauritzen, der er i lektor i sociologi ved Københavns Universitet til en samtale om, hvad vi kan gøre for at skabe bedre ledelse og innovation.


Aktuelle og skræddersyede oplæg til dig

Vil du være klogere på menneskelige behov i den teknologiske tidsalder? Så kan du booke aktuelle og skræddersyede foredrag og workshops med stifter af Humtech Grith Okholm Skaarup her eller finde alle ydelser samlet her. 


Vil du læse eller bidrage til det digitale medie Humtech Impact? 

Humtech Impact er journalistik om menneskelige behov i en teknologisk tidsalder - formidlet i tekst, billeder, audio og video skabt af kommunikatører og journalister ved Humtech. 


CO-Lab og bidrag

Det digitale medie Humtech Impact bringer også gæsteindlæg inden for det redaktionelle område eksistens, teknologi, lederskab, arbejdsliv og livsdesign. Artikelbidrag, lyd eller video kan sendes sammen med kontaktinfo og portrætfoto via bidragsformularen her.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page