top of page
  • Forfatters billedePeter Hasle Laursen

Få et mere entreprenant og værdidrevet mindset


Få et mere entreprenant og værdidrevet mindset

Med et entreprenant mindset baseret på dine værdier, kan du skille dig ud og skabe et autentisk og tillidsvækkende afsæt for din fremtidige karriere som selvstændig eller som udviklingskraft internt i en virksomhed.


Af Peter Hasle Laursen


Sådan lyder anbefalingen fra ledelsesekspert og stifter af Humtech Grith Okholm Skaarup i en podcastserie om fremtidens lederskab, hvor hun bliver interviewet om at lede med fokus på menneskelige behov i teknologiske forandringer og giver konkrete nedslag til, hvordan det kan gøres.


"Værdier er grundet i noget, der er vigtigt og værdifuldt for os, og derfor er det ofte noget, vi gerne vil give meget tid og energi på at stræbe efter. Derfor kan de være et brændstof til at skabe den forandring, vi ønsker at definere, og hvilke områder og mærkesager, der er vigtige for os" - ledelsesekspert Grith Okholm Skaarup. 


Skab forandring og kommuniker med afsæt i dine værdier

Ifølge Grith Okholm Skaarup er et godt afsæt at finde ud af, hvilke værdier du har. Værdier er noget, vi bærer med os gennem hele livet. Det bunder i vores dannelse som menneske og vores til- og fravalg og er måske rundet af vores opdragelse. Nogle har måske gjort oprør mod den opdragelse, og så er ens værdier blevet ændret som resultat af det og har været med til at forme os som, og det vi står for, forklarer Grith Okholm Skaarup. Hun peger på, at de uanset hvad er en essentiel del af os, og en drivkraft for os. "Værdier er grundet i noget, der er vigtigt og værdifuldt for os, og derfor er det ofte noget, vi gerne vil give meget tid og energi på at stræbe efter. Derfor kan de være et brændstof til at skabe den forandring, vi ønsker at definere, og hvilke områder og mærkesager, der er vigtige for os", siger Grith Okholm Skaarup. 


"Vores kompetencer er essentielle for at kunne skabe værdi, men det er vores værdier, der er med til at sikre, at vi har et kald og en fremdrift, der i det lange løb appellerer til både os selv og andre.” - Grith Okholm Skaarup.


Når du kommunikerer ud fra dine værdier, er de med til at definere din stemme, og dermed stille skarpt på det, du gerne vil ud med ud fra et personligt, autentisk og mærkbart ståsted. Det giver dig troværdighed. Så hvad er de vigtigste værdier for dig? Retfærdighed, optimisme eller medmenneskelighed? Eller noget fjerde eller helt syvende. Der er mange muligheder, men det er en god idé at finde frem til dem, så det er på baggrund af dem, du leder, udvikler og kommunikerer. “Så de gennemsyrer alt, hvad du siger, syner og gør”, siger Grith Okholm Skaarup og fortsætter: “Vores kompetencer er essentielle for at kunne skabe værdi, men det er vores værdier, der er med til at sikre, at vi har et kald og en fremdrift, der i det lange løb appellerer til både os selv og andre.” 


Find dit formål og vær vedholdende

Et andet råd til et entreprenant mindset er derfor at finde sit kald og formål. “Det kan formuleres som et løfte: Hvad vil jeg gerne give og til hvem- og hvor har jeg nogle særlige forudsætninger for at hjælpe andre?”. Formuler det som en løftesætning - f.eks. med afsæt i den klassiske iværksætterformel, forklarer Grith Okholm Skaarup: “Jeg hjælper x med y til at opnå z”. Formlen er med til at konkretisere både dit formål, mål og målgruppe for din entreprenante vej og dit kald. Kan du dét, så er du allerede langt, siger Grith Okholm Skaarup.


Derefter er det vigtigste nok at være vedholdende, og det er også derfor værket skal drives af vores værdier og formålsdrevne kald, så vi kan bevare gejst og fremdrift mest muligt. Vedholdenhed handler om at blive ved. Så bliv ved og rejs dig, når du fejler og møder modgang. For det gør du uundgåeligt. Rejs dig med dem, der bærer sammen med dig og husk selv at bære og løfte andre frem, når du har fremgang.   Vedholdenhed  er igen også en øvelse i at finde ind til formålet med det, du gør? Hvad er det, der driver dig? Hvad giver dig mening? Hvad er det større formål, du vil arbejde for. Ikke bare på kort sigt, men i det lange seje træk med at skabe den forandring, du ønsker. Et lille aftryk af gangen, men hvor alle aftryk tæller. Når du finder dit formål og mærker, det har afsæt i de værdier, der driver dig, så kan du ikke lade være med at drive det formålsdrevne iværksætteri for at gøre en forskel for dig selv og andre. I det lange løb er der ikke meget, som tyder på, det er den hurtige forretning og succes, som driver energien i det lange løb. 


Vigtigt at forventningsafstemme med sig selv: Hvordan skal det her job eller rejsen som iværksætter give mening? Hvordan sikrer jeg medbestemmelse? Hvilket større formål gør, at jeg holder ved længe? - Grith Okholm Skaarup


Det gælder også, hvis du tager et job. Tænk på, hvad er det for et formål, organisationen eller din jobfunktion har fokus på, og er det et formål, som du kan se dig selv i længe. Så er der større mulighed for, at det er et godt match - også om fem-ti år. I dag oplever halvdelen af den danske arbejdsstyrke mangel på mening og medbestemmelse i deres job og 65 % kigger efter det næste job allerede inden for første ansættelsesår. På samme måde stopper mange iværksættere ofte tidligere end de havde forventet. Så her er det vigtigt at forventningsafstemme med sig selv: Hvordan skal det her job eller rejsen som iværksætter give mening? Hvordan sikrer jeg medbestemmelse? Hvilket større formål gør, at jeg holder ved længe?  


Tag dig tid til at finde svarene og gå så styrket ud med et formål og kald drevet af det, der både giver værdi til dig - og til omverdenen, sådan lyder anbefalingerne fra Grith Okholm Skaarup.


Er du blevet nysgerrig på mere, så kan du få flere konkrete råd, inspiration og gode erfaringer om fremtidens lederskab direkte i din indbakke.


 Få vejledning til fremtidens lederskab med denne podcast

FREMTIDENS LEDERSKAB


Skal du have 21 konkrete nedslag til fremtidens lederskab?


Så tilmeld dig nyt og få adgang til en lukket how to-podcast med 7 x 3 konkrete nedslag til dig, der vil sætte aftryk i fremtidens lederskab.

Aktuelle og skræddersyede oplæg til dig

Vil du være klogere på menneskelige behov i den teknologiske tidsalder? Så kan du også booke aktuelle og skræddersyede foredrag og workshops med stifter af Humtech Grith Okholm Skaarup her eller finde alle ydelser samlet her. Her to aktuelle oplæg:


Book et oplæg og få inspiration, viden og værktøjer til at navigerer mere bevidst i dit liv, arbejdsliv og lederskab. 

Fremtidens lederskab og arbejdsliv: 

- Menneskelige behov i teknologiske forandringer 


Hvilke krav stiller det til os som mennesker, ledere og kollegaer, når teknologier som AI, chatbots og human robots bliver en stadig større del af vores ledelse og arbejdsliv?

Vi stiller skarpt på de menneskelige behov i den teknologiske udvikling ved at dykke ned i de aktuelle tendenser, som påvirker vores ledelse og arbejdsliv i dag og i fremtiden. Vi ser på, hvad det giver os af muligheder og udfordringer, når teknologier som AI, chatbots og human robots i stadig højere grad vil influere på vores liv, arbejdsliv og lederskab. 


I en tour de force af trends, forskning, cases og personlige erfaringer i et involverende og underholdende oplæg, får du også inspiration, viden og værktøjer til selv at gå ud og navigere mere bevidst i dit liv, arbejdsliv og lederskab. Book et foredrag og bliv vidensførende indenfor dit felt

Fra Thought Leadership til Thoughtful Leadership

- Brug viden som branding til mere bevidst lederskab


Mange virksomheder og ledere arbejder i dag strategisk med Thought Leadership, der handler om at positionere sig gennem viden og relation og dermed skabe branding og værdi for organisationen.

Ved at blive videnførende inden for et felt, skaber vi langtidsholdbar synlighed og troværdighed for vores organisation og i resten af omverdenen.  I dag stiller vi dog endnu højere krav. Det er ikke længere nok at være videnførende eller have en stærk position, hvis vi ikke også forvalter den viden og magt hensigtsmæssigt for formål, der er større end os selv. Med en aktuel bevægelse fra Thought Leadership til Thoughtful Leadership, hvor det også handler om at sætte mere bevidste, bæredygtige og langsigtede aftryk i omverdenen gennem vores lederskab. 


I et inspirerende og involverende oplæg deler Grith Okholm Skaarup aktuelle tendenser og cases på området til inspiration. Hun stiller skarpt på, hvordan vi kan styrke vores position, værdi og brand som eksperter, ledere og organisationer ved også at øge bevidsthed om den impact, vi kan skabe og handle på. Thoughtful Leadership trækker også tråde til stigende internationale tiltag og tendenser som CEO-aktivisme og Impact Leadership.  


Oplægget er en blanding af teori, cases og personlige erfaringer sammen med refleksioner, øvelser og modeller, som kan implementeres og forankres i det strategiske virke på feltet allerede i morgen. 


Grith Okholm Skaarup er stifter af virksomheden Humtech og arbejder som ledelsesrådgiver bl.a. som medlem af en lang række bestyrelser og Advisory Boards. Hun er en flittig foredragsholder og underviser i ind- og udland, og formidler desuden som ekspert og journalist bl.a. som editor på mediet Humtech Impact og som vært på podcasten Aftryk - humanitet i en techtid. Grith Okholm Skaarup har 20 års baggrund som leder i virksomheder som Poul Schmith/ Kammeradvokaten, Workz og Zentropa.Eller send en forespørgsel til info@humtech.dk


HUMTECH IMPACT

Vil du læse eller bidrage til det digitale medie Humtech Impact? 

Humtech Impact er journalistik om menneskelige behov i en teknologisk tidsalder - formidlet i tekst, billeder og audio og er skabt af kommunikatører og journalister ved Humtech. 


CO-Lab og bidrag

Det digitale medie Humtech Impact bringer også gæsteindlæg inden for det redaktionelle område eksistens, teknologi, lederskab, arbejdsliv og livsdesign. Artikelbidrag, lyd eller video kan sendes sammen med kontaktinfo og portrætfoto via bidragsformularen her.Comments


bottom of page