top of page
  • Forfatters billedeSteen Nedell Christensen

Den digitale dannelse begynder hos de voksne
Forældres dårlige evne til at lægge telefonen væk smitter af på børnene, mener generalsekretær i Det Danske Spejderkorps Morten Gade.


Af Steen Nedell Christensen


Tidsalderen er digital, og vi kan ikke bilde hinanden ind, at teknologien ikke findes. Men vi skal finde måder at bruge de digitale redskaber, så de skaber fællesskab og ikke bliver et sted, hvor vi hver især lukker os inde bag en skærm. Det påpeger Morten Gade, der som generalsekretær i Det Danske Spejderkorps er leder af en organisation, der er i kontakt med knap 36.000 medlemmer. Skal det lykkes, så skal både forældre og institutioner yde en indsats. I første række står forældrene, mener Morten Gade, som i podcasten Aftryk taler med vært og stifter af Humtech, Grith Okholm Skaarup, om den digitale dannelse, og om hvordan man skal bruge tablets, telefoner mm.


”Som samfund har vi ikke været gode til at give vores børn og unge de rigtige måder at bruge telefonen på. Det er bl.a. fordi, mange voksne er elendige til at lægge telefonen væk”

- Morten Gade.


Digitalt samfundssvigt

”Som samfund har vi ikke været gode til at give vores børn og unge de rigtige måder at bruge telefonen på. Det er bl.a. fordi, mange voksne er elendige til at lægge telefonen væk,” siger Morten Gade.

De digitale redskaber som tablets og telefoner har både gode og dårlige sider ifølge Morten Gade, der har oplevet, hvordan digitale produkter som tablets i en institution kunne bruges som en del af legen, fordi de fik børnene til at indgå i sociale relationer på nye måder. Og det er den vej, man skal gå, når fx tablets bliver brugt i børnehaver, mener Morten Gade.

”Det skal være et legeredskab på samme måde som en bold eller en dukke. Den skal ikke suge opmærksomheden, men være noget man leger rundt om, fordi der er designet de rigtige opgaver til børnene på den. Den interesse har spilproducenter og Facebook ikke. De vil suge dig mere ind i skærmen, fordi det er et sted, som de kan kontrollere. En skole, spejdergruppe eller forældre kan lave opgaver, som gør iPad’en til et legeredskab. Hvis man vil sine børn det godt, så sætter man sig og spiller Roblox, Mindcraft eller et Ramasjang-spil sammen med dem, ” siger Morten Gade.


Humtech - Grith Okholm Skaarup - ledelse - trends - mennesker - tech - aftryk - futurework - arbejdsliv - livsdesign - rådgivning - videnformidling - board - digitalisering - lederskab - fællesskab

“Problemet for børn og voksne i dag er i reelt en overeksponering af tid med digitale medieplatforme i hjemmet og familien, så digitalt forbrug herudover med Ipads i institutioner giver kun mening, hvis der er tale om en målrettet, bevidst digital dannelse” - Grith Okholm Skaarup


Adfærd smitter

Grith Okholm Skaarup er enig i, at vi er nødt til at sætte os sammen med vores børn og unge for at

forstå og kunne følge deres digitale forbrug. Og at det er vores adfærd som voksne, der smitter vores børn.

Vi er de ansvarlige, og dem der skal gå forrest som rollemodeller, siger hun. Hun ser dog ikke værdien i at tilbyde helt små børn ned til børnehavealderen en iPad, som det blev en del af den politiske digitale strategi under Løkke-regeringen. “Problemet for børn og voksne i dag er i reelt en overeksponering af tid med digitale

medieplatforme i hjemmet og familien, så digitalt forbrug herudover med Ipads i institutioner giver kun mening, hvis der er tale om en målrettet bevidst digital dannelse”, siger Grith Okholm Skaarup. Hun mener, at den mulighed kan vente til et godt stykke oppe i skolealderen.


Både Morten Gade og Grith Okholm Skaarup oplever da også på deres børns skoler, at digitale værktøjer ikke er velkomne. De indgår som et aktivt, lærerstyret element i undervisningen, men er ikke tilladte derudover.


Natur og digital leg

Spejderne har en app-teknologi Woop, der sammenkobler det digitale med fællesskabet og naturen. Med Woop har man et redskab, der kan bruges til aktiviteter i naturen. Den kan bruges til at lave forskellige øvelser og lege i naturen, og den er ikke kun for spejdere. Den kan fx også bruges af skoler til løb med indlagte poster, hvor der skal svares på spørgsmål. Grith Okholm Skaarup spørger i samtalen, om spejderne skal til at være teknologiske.

”Spejderne er i stor grad tech-frit område, men vi bilder os ikke ind, at teknologi ikke findes. Med app’en viser vi, at instrumenter, der har mange forstyrrende sider, kan bruges i naturen og når vi er sammen.”

Humtech - Grith Okholm Skaarup - ledelse - trends - mennesker - tech - aftryk - futurework - arbejdsliv - livsdesign - rådgivning - videnformidling - board - digitalisering - lederskab - fællesskab

"Som samfund og forældre skal vi kigge på forståelsen af, at telefonen er en del af verdenen, men det betyder ikke, at den altid skal være til stede. Vi skal give os pauser fra den digitale verden” - Morten Gade


Pauser fra den digitale verden

I hans egen organisation er man begunstiget af, at spejdermøderne er meget ritualiserede. Det handler om alt fra uniform og spejdermærker til faste tidspunkter for møderne. ”Det gør det lettere at lægge telefonen væk, når man er til spejder. Som samfund og forældre skal vi kigge på forståelsen af, at telefonen er en del af verdenen, men det betyder ikke, at den altid skal være til stede. Vi skal give os pauser fra den digitale verden,” siger Morten Gade.


”Det der udfordrer os er, at i gamle dage var vi sammen med få mennesker i løbet af en uge. Nu bliver vi bedt om at være medmenneskelige over for rigtig mange mennesker, som vi interagerer med over internettet. Og det kan vi ikke" - Morten Gade


Hvilke menneskelige egenskaber har vi brug for i en teknologisk tid? spørger Grith Okholm Skaarup.

Morten Gade mener, at med teknologien som et ekstra lag bliver det sværere for mennesker at forstå hinanden. Samtidig betyder den, at man har mange flere at forholde sig til, og det kan blive et problem. ”Det der udfordrer os er, at i gamle dage var vi sammen med få mennesker i løbet af en uge. Nu bliver vi bedt om at være medmenneskelige over for rigtig mange mennesker, som vi interagerer med over internettet. Og det kan vi ikke,” siger Morten Gade.


Bevidsthed om teknologi og menneskelige behov

Grith Okholm Skaarup mener, at vi skal blive bedre til bruge teknologien mere bevidst. Dér, hvor den gavner os som mennesker og skaber værdi. Hun påpeger, at der i en mere bevidst tilgang til vores omgang med teknologi i alt fra udvikling til forbrug ligger en erkendelse af, at mere teknologi måske løser mere for os, men også kræver mere af os. “Brug af teknologi gør os måske nok så konstant underholdte, hypereffektive, automatiserede og optimerede, men ulempen, at vi dels ikke mentalt eller fysiologisk kan følge med - dels at den tid vi får tilgængelig, bruger vi ikke på

at restituere eller på nærvær med andre, men på yderligere at optimere vores tid. På at nå endnu mere. Til sidst bliver det for meget for mange, fordi vi reelt jo bare er avancerede dyr, men som stadig har brug for fx pauser, bevægelse, omsorg og søvn.” Det er det udfald, vi ser sker i dag, mener Grith Okholm Skaarup, som oplever, at teknologien for ofte æder for meget af vores tid i dannelsen som familier eller i institutioner, så vi ikke har nok tid til hinanden.


Humtech - Grith Okholm Skaarup - ledelse - trends - mennesker - tech - aftryk - futurework - arbejdsliv - livsdesign - rådgivning - videnformidling - board - digitalisering - lederskab - fællesskab“Jeg er selv på en dannelsesrejse, for jeg er også vild med teknologiens muligheder, men en del af den digitale dannelse er, at vi griber potentialerne og erkender udfordringerne, så vi kan udvikle, bruge og regulere teknologien mere bevidst ift., hvad der tjener os som mennesker. Især når det kommer til vores børn.” - Grith Okholm Skaarup.
Hun peger på, at det går udover den mærkbare værdi i den relationelle kapital og tid og nærvær. Alt det som ikke er styret af det hurtige, selvrealiserende, teknologiske dopaminfix, men som i højere grad er det, der binder os sammen og giver os mening og tilfredshed gennem fx oplevelser, fysisk aktivitet og udetid sammen, siger Grith Okholm Skaarup.


Hun mener også, at de pauser er med til at stimulere vores nysgerrighed og vække vores sanser, og at den sociale kunst og kreative skaberkraft ikke altid kommer gennem øget brug af teknologi, men derfor også i bevidste fravalg. Her skal vi sætte ind allerede ved vores børn og gå forrest som rollemodeller, påpeger Grith Okholm Skaarup, der til daglig rådgiver i, hvordan ledere kan opdyrke og opgradere menneskelige behov i den teknologiske udvikling og inden for fremtidens lederskab og livsdesign. “Jeg er selv på en dannelsesrejse, for jeg er også vild med teknologiens muligheder, men en del af den digitale dannelse er, at vi griber potentialerne og erkender udfordringerne, så vi kan udvikle, bruge og regulere teknologien mere bevidst ift., hvad der tjener os som mennesker. Især når det kommer til vores børn.”, siger Grith Okholm Skaarup.Se Aftryk 05: Morten Gade - Morgendagens ledere med medmenneskelig mission.

I AFTRYK om frivillighed og medmenneskelige lederskab, børn og unge og digital dannelse.

MØD MEDMENNESKET Morten Gade, generalsekretær i Det Danske Spejderkorps.

Hvor han med egne ord arbejder for 36.000 chefer. Medlemmerne - der måske er morgendagens bedste bud på fremtidens ledere? I hvert fald afslører Morten i episoden, at alle USAs præsidenter siden 2. Verdenskrig har været spejdere. Med undtagelse af én. Kan du gætte, hvem det er? Ellers se med herunder eller lyt i podcasten Aftryk.Aktuelle og skræddersyede oplæg til dig

Vil du være klogere på menneskelige behov i den teknologiske tidsalder? Så kan du booke aktuelle og skræddersyede foredrag og workshops med stifter af Humtech Grith Okholm Skaarup her eller finde alle ydelser samlet her


Vil du læse eller bidrage til det digitale medie Humtech Impact? 

Humtech Impact er journalistik om menneskelige behov i en teknologisk tidsalder - formidlet i tekst, billeder, audio og video. Humtech Impact er skabt af kommunikatører og journalister ved Humtech. 


CO-Lab og bidrag

Det digitale medie Humtech Impact bringer også gæsteindlæg inden for det redaktionelle område eksistens, teknologi, lederskab, arbejdsliv og livsdesign. Artikelbidrag, lyd eller video kan sendes sammen med kontaktinfo og portrætfoto via bidragsformularen her.

Comments


bottom of page