top of page
  • Forfatters billedeKrista Bay Rosenkilde

Nedslag til organisationsdesign og ledelse i teknologiske forandringer

 døren er nødt til at være åben ind til både kontoret og til hvem vi er som mennesker – eller som minimum stå på klem.

Flere medarbejdere efterspørger fleksibilitet i organisationerne. ”Som mennesker er vi bare ikke sådan nogle one-size fits all,” siger ledelsesekspert Grith Okholm Skaarup.


Af Krista Bay Rosenkilde


I podcastserien Fremtidens lederskab giver Grith Okholm Skaarup nedslag til trivsel og mental sundhed på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i organisationsdesign forklarer hun, hvordan fremtidens arbejdsplads bliver nødt til at prioritere fleksibilitet for at kunne skabe trygge og empatiske rum for medarbejderne.


"Vi skal være sunde, siger mange arbejdspladser, der har kørt sundhedskampagner, men vi har ikke fokuseret så meget på den mentale sundhed, og det er noget af det, som virkelig er centralt. Tingene hænger jo uløseligt sammen, fordi den mentale sundhed og den fysiske sundhed er følgesvende.” - ledelsesekspert Grith Okholm Skaarup.


Organisationsdesign: Opnå trygge rum med fleksibilitet og åbne døre

"'Vi skal være sunde', siger mange arbejdspladser, der har kørt sundhedskampagner, men vi har ikke fokuseret så meget på den mentale sundhed, og det er noget af det, som virkelig er centralt. Tingene hænger jo uløseligt sammen, fordi den mentale sundhed og den fysiske sundhed er følgesvende.” siger ledelsesekspert Grith Okholm Skaarup.


Hun fremhæver også, at hvis vi skal kunne være der for andre på arbejdspladsen, så er det utrolig vigtigt, at arbejdspladsen fokuserer på den mentale sundhed og trivsel ved strategisk og bevidst at facilitere det psykologiske trygge rum.


”Vi er nødt til at have så fleksible rammer som muligt. Fleksibilitet er noget, som medarbejdere i dag efterspørger allermest i organisationer. Vi er nødt til ikke at have så rigide strukturer og systemer. Selvom det passer os godt at skabe en konformitet og kunne proppe alt under. Så er vi bare ikke som mennesker sådan nogle hvor onesize-fits-all”, siger Grith Okholm Skaarup.


Her pointerer hun, at det er en kultur, der skal være båret af åbenhed og tillid, og at lederen her går først for at vise den forandring. Hun tegner et billede på, at døren er nødt til at være åben ind til både kontoret og til hvem vi er som mennesker – eller som minimum stå på klem. Der kan være gange, hvor døren er nødt til at være lukket, men som udgangspunkt skal den være åben, så vi kan gå ind og være der for hinanden i et trygt, troværdigt og autentisk rum, hvor vi bærer hinanden i vores teams og i organisationen som hele, hvor det er muligt. For at kunne bære hinanden er det også vigtigt, at vores teams på arbejdspladsen ikke bliver for store. Jo større de er, jo mere komplekse er de og jo sværere er det at rumme hinanden og udøve den aktive empati.


”Nogle af pointerne fra studiet The Social Brain Hypothesis er at minimere gruppesammensætninger fra det meget store og abstrakte til nogle mindre enheder som også er fleksible i forhold til den enkelte kontekst, som vi arbejder ud fra.” - Humtech-stifter, Grith Okholm Skaarup.


Arbejdspladsens størrelse har en betydning for trivslen

teams på omkring 50 personer er en teamstørrelse, som fungerer rigtig godt på arbejdspladser

Ny forskning viser, at teams på omkring 50 personer er en teamstørrelse, som fungerer rigtig godt på arbejdspladser, men vi har sværere ved at forholde os empatisk til større teams. Gary Hamels, som har skrevet om ”Humanokrati” beskriver, hvordan vi som mennesker bliver ineffektive i store enheder. Særligt hvis vi kommer op over 10.000, som der er en stor tendens til i USA.


Et tværgående forskningsstudie: ”Discrete Hierachical Organizations of Social Groups” har bl.a. undersøgt, at det ideelle team-setup er på max. 50 medarbejdere.


Her pointerer Grith Okholm Skaarup, at det ikke betyder, at det altid virker at have arbejdspladser med teams på maks. 40-50 personer. Hun fremhæver, at vi også har brug for at have fleksibilitet på arbejdspladsen ang. teamets størrelse, så de kan variere efter, hvad der giver mening for projektet eller konteksten. Her viser forskningsstudiet også, at der kan være præferencer for mindre enheder på 3-5 personer, 9-15 personer etc. 


Flere studier har haft fokus på, hvordan vi kan fungere mest optimalt, og hvordan vores hjerne foretrækker at opleve social nærhed med vores kollegaer, som er med til, at vi trives bedre og kan præstere bedst muligt i fællesskab. 


”Nogle af pointerne fra studiet The Social Brain Hypothesis er at minimere gruppesammensætninger fra det meget store og abstrakte til nogle mindre enheder som også er fleksible i forhold til den enkelte kontekst, som vi arbejder ud fra.” pointerer Grith Okholm Skaarup.


Vi skal prioritere empatien og den mentale sundhed i vores organisationsdesign, og vi skal prioritere vores søvn. Til sidst kommer hun også ind på, hvordan søvn kan bruges til at fremme vores trivsel og empati.


Sådan lyder anbefalingerne fra Grith Okholm Skaarup. Er du blevet nysgerrig på mere, så kan du få flere konkrete råd, inspiration og gode erfaringer om fremtidens lederskab direkte i din indbakke. Få vejledning til fremtidens lederskab med denne podcast

FREMTIDENS LEDERSKAB


Skal du have 21 konkrete nedslag til fremtidens lederskab?


Så tilmeld dig nyt og få adgang til en lukket how to-podcast med 7 x 3 konkrete nedslag til dig, der vil sætte aftryk i fremtidens lederskab.
Book oplæg om Fremtidens lederskab og arbejdsliv:   - Menneskelige behov i teknologiske forandringer 

Fremtidens lederskab og arbejdsliv: 

- Menneskelige behov i teknologiske forandringer 


Hvilke krav stiller det til os som mennesker, ledere og kollegaer, når teknologier som AI, chatbots og human robots bliver en stadig større del af vores ledelse og arbejdsliv?

Vi stiller skarpt på de menneskelige behov i den teknologiske udvikling ved at dykke ned i de aktuelle tendenser, som påvirker vores ledelse og arbejdsliv i dag og i fremtiden. Vi ser på, hvad det giver os af muligheder og udfordringer, når teknologier som AI, chatbots og human robots i stadig højere grad vil influere på vores liv, arbejdsliv og lederskab. 


I en tour de force af trends, forskning, cases og personlige erfaringer i et involverende og underholdende oplæg, får du også inspiration, viden og værktøjer til selv at gå ud og navigere mere bevidst i dit liv, arbejdsliv og lederskab. Book oplægget fra Thought Leadership til Thoughtful Leadership  - Brug viden som branding til mere bevidst lederskab

Fra Thought Leadership til Thoughtful Leadership

- Brug viden som branding til mere bevidst lederskab


Mange virksomheder og ledere arbejder i dag strategisk med Thought Leadership, der handler om at positionere sig gennem viden og relation og dermed skabe branding og værdi for organisationen.

Ved at blive videnførende inden for et felt, skaber vi langtidsholdbar synlighed og troværdighed for vores organisation og i resten af omverdenen.  I dag stiller vi dog endnu højere krav. Det er ikke længere nok at være videnførende eller have en stærk position, hvis vi ikke også forvalter den viden og magt hensigtsmæssigt for formål, der er større end os selv. Med en aktuel bevægelse fra Thought Leadership til Thoughtful Leadership, hvor det også handler om at sætte mere bevidste, bæredygtige og langsigtede aftryk i omverdenen gennem vores lederskab. 


I et inspirerende og involverende oplæg deler Grith Okholm Skaarup aktuelle tendenser og cases på området til inspiration. Hun stiller skarpt på, hvordan vi kan styrke vores position, værdi og brand som eksperter, ledere og organisationer ved også at øge bevidsthed om den impact, vi kan skabe og handle på. Thoughtful Leadership trækker også tråde til stigende internationale tiltag og tendenser som CEO-aktivisme og Impact Leadership.  


Oplægget er en blanding af teori, cases og personlige erfaringer sammen med refleksioner, øvelser og modeller, som kan implementeres og forankres i det strategiske virke på feltet allerede i morgen. 


Grith Okholm Skaarup er stifter af virksomheden Humtech og arbejder som ledelsesrådgiver bl.a. som medlem af en lang række bestyrelser og Advisory Boards. Hun er en flittig foredragsholder og underviser i ind- og udland, og formidler desuden som ekspert og journalist bl.a. som editor på mediet Humtech Impact og som vært på podcasten Aftryk - humanitet i en techtid. Grith Okholm Skaarup har 20 års baggrund som leder i virksomheder som Poul Schmith/ Kammeradvokaten, Workz og Zentropa.Eller send en forespørgsel til info@humtech.dk


HUMTECH IMPACT

Vil du læse eller bidrage til det digitale medie Humtech Impact? 

Humtech Impact er journalistik om menneskelige behov i en teknologisk tidsalder - formidlet i tekst, billeder og audio og er skabt af kommunikatører og journalister ved Humtech. 


CO-Lab og bidrag

Det digitale medie Humtech Impact bringer også gæsteindlæg inden for det redaktionelle område eksistens, teknologi, lederskab, arbejdsliv og livsdesign. Artikelbidrag, lyd eller video kan sendes sammen med kontaktinfo og portrætfoto via bidragsformularen her.Comments


bottom of page