top of page
Grith-Okholm-Skaarup-grey-background_1657794872_edited.jpg

BESTYRELSE

Som bestyrelsesmedlem skaber Grith Okholm Skaarup værdi for både mennesker og forretning.

Har din virksomhed brug for strategisk ledelsesrådgivning i krydsfeltet mellem forretningsudvikling, kommunikation, marketing, tech og trends?
Grith Okholm Skaarup er leder og rådgiver gennem mere end 20 år og medlem af en lang række bestyrelser og Advisory Boards.

EKSPERTISE

BOARDARBEJDE

adrien-olichon-1aIwLqshekQ-unsplash_edit
Boardarbejde som medlem af advisory boards og bestyrelser.

Grith Okholm Skaarup har lavet ledelses- og bestyrelsesbetjening gennem hele sit virke og siddet i flere bestyrelser.  Hun er aktuelt bestyrelsesmedlem i Self, HATO Medical Technologies og Vaekst Group og Advisory Board medlem for
Be Well, BLC og  MetaLearn. 

KERNEEMNER

Forretningsudvikling, kommunikation, pr og pa

 Marketing, digitalisering, teknologi, trends, Ledelse, hr, csr/ esg og internationalisering

EKSPERTISE

LEDELSESRÅDGIVING

pexels-thirdman-7652541.jpg
Executive rådgivning for virksomheder og ledere.

Med solid erfaring som leder og rådgiver tilbyder Grith Okholm Skaarup ledelsesrådgivning og

-udvikling som både skræddersyede forløb til større grupper og enkeltpersoner. Forløbene er rettet mod dig som leder, ledergruppe eller bestyrelse, som har brug for strategisk, kyndig og nærværende rådgivning

KERNEEMNER

Fremtidens ledelse og arbejdsliv

 AI, digitalisering og internationalisering

Strategisk forretnings- og ledelsesudvikling 

EKSPERTISE

VIDENFORMIDLING

podium
Skræddersyede viden- og formidlingsopgaver.

Grith Okholm Skaarup tilbyder en lang række ydelser inden for videnformidling. Du kan booke aktuelle eller skræddersyede foredrag, workshop og undervisning. Tag kontakt for ekspertbidrag eller forespørgsler inden for f.eks. videnjournalistik - og kommunikation, artikler, publikationer, podcast, radio, tv eller speak.

KERNEEMNER

Fremtidens ledelse og arbejdsliv

Tendenser i teknologi, ledelse og organisering

Menneskelige behov i teknologiske forandringer

pexels-adrien-olichon-3767172.jpg

BOARDARBEJDE

Har du brug for et erfarent boardmedlem, der kan sætte strategisk retning og styrke dig og dit virke?

Grith Okholm Skaarups er medlem af flere Advisory Boards og bestyrelser, hvor hun skaber værdi for både forretning og mennesker. Du finder hendes bestyrelseskompetencer herunder og kan hente hendes bestyrelsesprofil herunder.

BOARDARBEJDE

FORRRETNINGSUDVIKLING

Team Meeting_edited.jpg
Strategisk forretningsudvikling & ledelse

Grith Okholm Skaarup har igennem mere end tyve års virke som leder, rådgiver og boardmedlem hjulpet en lang række virksomheder til strategisk at udvikle deres forretning og organisation til at skabe mere værdi. Hun har bistået i store og radikale transformationer og forandringsprojekter af både forretningsområder- og modeller, kulturer, fusioner og omlægninger.
Grith Okholm Skaarups kommer med solid indsigt og erfaring i kommercialisering. Hun har en både ledelsesmæssig, entreprenant, akademisk og  journalistisk baggrund og et stort netværk på tværs af brancher. Hun har i sit virke som leder, rådgiver og boardmedlem været med til at vinde flere priser for sit arbejde med at udvikle organisationer og store strategiske forandringer og projekter bl.a.:  
Innovationsprisen, Digital Awards, Creative Circle, German Design Award og Karnovs Publikumspris. Hun blev i 2010 kåret som ledelsestalent af Berlingske Talent 100. 

BESTYRELSESKOMPETENCER

Ledelse, organisering og innovation

Forretningsstrategi og -udvikling

People & Culture - rekruttering og tilknytning

BOARDARBEJDE

DIGITALISERING

21272572_10155532148307976_4808651784040
Tech, automatisering og optimering

Som ekspert i trends og digital kultur med fokus på menneskelige behov i teknologiske forandringer bidrager Grith Okholm Skaarup med solid strategisk erfaring og indsigt i digitalisering og ny teknologi. Hun rådgiver og formidler om bl.a. digital kultur og kunstig intelligens, og hun har hjulpet med at digitalisere flere virksomheder med strategier til interne og eksterne platforme, systemer og processer til at automatisere, optimere og effektivisere arbejde og processer. Hun har bl.a. været med til  opbygning af legal tech-frontrunner position i udviklingen af  teknologiske platforme og en innovativ kultur for Poul Schmith/ Kammeradvokaten. Hun sidder desuden i boards for flere techvirksomheder, der arbejder med bl.a. robotics, AI og machine learning og har solid viden om hybride arbejdsformer og digital selvledelse.
 

BESTYRELSESKOMPETENCER

Digital strategi, ledelse og procesoptimering

Teknologiske trends og digital kultur

Dataetik, bias- og kritisk analyse


 

BOARDARBEJDE

INTERNATIONALISERING

political discussion_edited.jpg
Interkulturel indsigt og udsyn

Det internationale udsyn er en af Grith Okholm Skaarups strategiske kæpheste i alt, hvad hun rådgiver og formidler om. Hun kommer med stor indsigt i internationale tendenser med ekspertise i future work og leadership. Hun har desuden en solid interkulturel forståelse fra bl.a. at have rejst i mere end 70 lande og boet, studeret og arbejdet i bl.a. England, Nicaragua og Italien ligesom hun også taler engelsk, spansk og italiensk. Som boardmedlem har Grith Okholm Skaarup hjulpet med internationaliseringsstrategier til både vækst, udvidelse, fusioner, partnerskaber, rekrutteringer og samarbejder på tværs af grænser og baggrunde. Med et stort internatonalt netværk, og en forståelse for kultur, sprog, skikke, barrierer og potentialer, der kan hjælpe virksomheder i deres internationale strategi, positionering eller værdiskabelse.

BESTYRELSESKOMPETENCER

Ledelse, trends og digitalisering
Strategisk kommunikation og marketing  Internationalisering og interkulturel forståelse

BOARDARBEJDE

KOMM/ MAR

touchscreen computer
Strategisk kommunikation og marketing

Den strategiske kommunikation og marketing er det felt, hvor Grith Okholm Skaarup i både corporates, bestyrelses- og advisory board-arbejdet har sat solide aftryk i at få organisationer og ledere til at øge deres værdi, omdømme og positionering. Grith Okholm Skaarup har bl.a. været Partner og Head of Communication & Marketing i det internationalt rettede konsulenthus Workz og været kommunikationschef ved Poul Schmith/ Kammeradvokaten, hvor hun opbyggede en kommunikationsafdeling fra a-z som en strategisk enhed i forretning med 15 specialiserede medarbejdere.
Hun har de sidste mere end ti år hjulpet bestyrelser og Advisory Boards med strategisk kommunikation og marketing gennem ledelsesrådgivning, formidling og eksekvering. Som aktivt bestyrelsesmedlem har hun skabt fremdrift, vækst og positionering gennem både rådgivning og eksekvering inden for et bredt felt af strategiske kommunikations- og marketingområder. Grith Okholm Skaarup er en frontrunner på nye tendenser og ny teknologi på feltet i både teori og praksis - og i krydsfeltet mellem forretning, forskning og formidling. 

BESTYRELSESKOMPETENCER

Strategisk kommunikation fra a-z

AI, automatiseret og digital marketing og flows

Thought Leadership og Employee Advocacy

BOARDARBEJDE

PR & PA

Press Conference_edited.jpg
Presse og strategisk netværk 

Den rette strategi til både public relations og public affairs kan være afgørerende for, at organisationer når den positionering og værdiskabelse de ønsker. Grith Okholm Skaarup har som presseansvarlig gennem hele sit virke hjulpet virksomheder, ledere og eksperter til at være top of mind brands og thought leaders på deres felt. Gennem strategisk fokus på presse- og mediestrategi og et solidt netværk til interesseorganisationer ift. public affairs arbejde, kan Grith Okholm Skaarup både hjælpe med indsigter, erfaringer og det strategiske og operationelle arbejde for at lykkes med at få omtaler eller de rette i tale, som kan have afgørende værdi og indflydelse for en organisation eller ledelses overlevelse og omdømme. Hun fungerer desuden både som ekspertkilde og videnjournalist med fokus på ledelse, arbejdsliv, tech og trends. Grith Okholm Skaarup er både cand.mag. i kommunikation fra Københavns Universitet og Universitá di Bologna og efteruddannet journalist fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole. 

BESTYRELSESKOMPETENCER

Public Relations - presse- og mediestrategi

Public Affairs - lobby og interessevaretagelse
Journalistisk og kommunikativ eksekvering

 

BOARDARBEJDE

CSR/ ESG

Grith_3_80 4x5_edited_edited_edited_edit
Socialt ansvar og samfundsansvar

Grith Okholm Skaarup har gennem hele sit ledelsesvirke i corporate også haft ansvar for CSR og ESG. Her har hun været ansvarlig for at drive en lang række processer og aktiviteer til at udvikle, optimere og redegøre for virksomhedens samfundsansvar og sociale ansvarlighed. Hun har i boardregi hjulpet flere virksomheder med at opnå og understøtte arbejde og afrapportering inden for ESG og FNs bæredygtighedsmål, og hun er engageret i en lang række samarbejder inden for bl.a. sustainability og  social impact, diversitet, inklusion og ligestilling.   Hun har også drevet ni års CSR-partnerskab med Ungdommens Røde Kors og partnerskab med Fonden for entreprenørskab til at fremme iværksættertalenter. Derudover har hun faciliteret projekter og samarbejder med bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors og AIDS-fondet. Hun har desuden engageret sig som frivillig og mentor ved bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke, Casa Xalteva og Mentor for Ukranian Entrepreneurs
 

BESTYRELSESKOMPETENCER

Social ansvarlighed og samfundsansvar
Diversitet, inklusion og ligestilling 

Social impact, sustainability og CEO-aktivism

Lene Kahl, Områdedirektør,

Poul Schmidt/Kammeradvokaten:

Ydet uvurderlig indsats. Udpræget visionær, kreativ og innovativ profil og udtalte relationelle kompetencer. Naturlig evne til at udfordre vanetænkning og se løsninger uden for de eksisterende rammer. Ledelsesmæssig strategisk parathed og  et naturligt og ubesværet fokus på ledelse og teamudvikling. Som leder har Grith altid fået enestående anbefalinger. 

Jeppe Kornum Jensen, CEO & Partner,

LAKOR:

Der er ingen tvivl om, at Grith skaber stor værdi for vores virksomhed. Hun bidrager med kvalificeret, strategisk sparring og udfordrer vores valg med velargumenteret og konstruktiv feedback. Dette kommer også til udtryk gennem hendes store netværk, som hun altid gerne aktiverer. 

Cille Rosentoft, Ejerstifter,

Freeliving:

Grith bidrager med skarpe strategiske perspektiver med fokuseret at udvikle vores virksomhed. Hun har øje for virksomhedens vækst og vores egen personlige udvikling og skaber stor værdi for os. Imponeret over den måde hun kobler strategisk forretningsudvikling med det relationelle.

bottom of page