top of page
  • Forfatters billedeLene Asp Frederiksen

Digitalisering kan styrke frivillighedens rolle i velfærdssamfundet


Frivillige arbejder sammen. Digitalisering kan styrke frivillighedens rolle i velfærdssamfundet

Sådan lyder konklusionen fra forskningsprojektet  EMOVE - Enabling the Matching of Volunteers - der har undersøgt digitalisering af frivillighed og frivillighedens centrale rolle i velfærdsstaten.


Af Lene Asp Frederiksen


I Danmark er frivilligt arbejde en grundpille i samfundet, hvor 40 % af befolkningen deltager i frivillige aktiviteter. Særligt på velfærdsområdet, som omfatter sociale, humanitære og sundhedsmæssige tjenester, er der en stor andel af frivillige. Det område har det næsthøjeste antal frivillige og giver indtryk af civilsamfundets vigtige bidrag til velfærden. Outsourcing af velfærdsopgaver til civilsamfundet og behovet for at reagere hurtigt i krisesituationer, som vi oplevede under flygtningekrisen i 2015 og i forbindelse med Corona-pandemien, understreger nødvendigheden af robuste IT-systemer til at støtte og skalere frivilligt arbejde effektivt op. Skal det lykkes at styrke frivillighed og dens rolle gennem digitalisering, så kræver det dog nøje integration af menneskelige og teknologiske praksisser for meningsfuld deltagelse - og derudover kan krav om professionalisering ændre forholdet mellem det offentlige og civilsamfundet, lyder nogle af erfaringerne fra forskningsprojektet.


Digitaliseringens muligheder og udfordringer

Kort sagt bidrager digitaliseringen allerede til at forbedre samarbejdet på tværs af fagligheder og sektorer og til at fremme en stigende professionalisering inden for frivillighed. Men det medfører også nye udfordringer som øget fokus på datasikkerhed og GDPR, rekrutteringsudfordringer og risiko for datalæk. Derudover er mange frivillige organisationer afhængige af ofte kortsigtet projektfinansiering fra fonde, som kan gøre det svært at investere i de nødvendige digitale værktøjer. Det skaber et øget pres på organisationerne, der skal balancere mellem løbende driftsudgifter og projektøkonomi.


Nøgleindsigter fra EMOVE (Enabling the Matching of Volunteers)

Book foredraget fra
Foto: Thomas Brolyng Steen

EMOVE forskningsprojektet har undersøgt, hvordan digitalisering påvirker frivilligt arbejde gennem en omfattende analyse af udviklingen og implementeringen af et IT-system. Forskerne har fulgt designprocessen af firmaet Koples IT-system, der er blevet anvendt til at matche frivillige med udsatte borgergrupper - og til at løse opgaver i de frivillige organisationers daglige praksis. Et centralt spørgsmål har været, hvordan IT-systemer kan være 'omsorgsfulde' og imødekomme særlige behov hos udsatte borgergrupper, såsom mennesker med demens, ensomme ældre og etniske minoritetsunge, alt imens de understøtter en effektiv og sikker arbejdspraksis.


Matchmaking og den menneskelige dimension

Personer arbejder rundt om et bord med tablets, pc'er og telefoner
Foto: Thomas Brolyng Steen

Matchmaking mellem frivillige og borgerne, de hjælper, finder altid sted i et prekært socialt møde. Et møde der kræver nøje forberedelse og opfølgning. IT-systemer kan ”kun” organisere og understøtte denne proces, de kan aldrig erstatte den menneskelige intuition og fornemmelsen for det rigtige match. Digitalisering skal derfor forstås som en hjælpende hånd snarere end en erstatning for den menneskelige kontakt.


Implementeringen af digitale værktøjer indebærer ovenikøbet organisatoriske forandringer, som skal tage hensyn til frivilliges trivsel og motivation i takt med den øgede professionalisering af det frivillige arbejde. En tendens, der fremmes af den offentlige sektors fokus på samskabelse med civilsamfundet. Med hvad det indebærer af krav om afrapportering og monitorering af de socialt frivillige indsatser.

Chefanalytiker Helle Hygum Espersen fra VIVE har belyst konsekvenserne af den offentlige sektors ambition om at samarbejde med civilsamfundet og fremhæver tre hovedoverskrifter, der driver samskabelsesdagsordenen: Demokratisering, Effektivitet og Velfærdsinnovation.

 

Hvordan styrkes samarbejdet på tværs af sektorer og sikrer projektfinansiering?

Kombinationen af digitalisering og det offentliges ønske om velfærdsinnovation rummer både muligheder og udfordringer for frivilligt arbejde på velfærdsområdet. For at sikre en succesfuld integration af digitale værktøjer er det nødvendigt med en fleksibel tilgang, der respekterer frivillighedssektorens særlige præmisser. EMOVE-projektets erfaringer viser, at mens teknologi kan effektivisere organisatoriske processer, er den menneskelige dimension afgørende for at bevare frivillighedens essens og kvalitet og ikke mindst motivationen hos den enkelte frivillige. 


"Jeg brændte mit lys i begge ender på mit sidste frivilligjob. Så det er rigtig godt at IT-systemet er med til at rammesætte mine arbejdsopgaver", - Frivillig


Derudover peger erfaringerne på et klart behov for en platform, der kan fungere som bindeled mellem NGO’er, det offentlige og fondene. En sådan platform kunne facilitere erfaringsudveksling og potentielt også deling af digitale værktøjer, og samtidig afspejle de frivillige organisationers behov for nødvendige ressourcer. I sidste ende er det afgørende, at vi anerkender og værdsætter den centrale rolle, som frivillige spiller som samarbejdspartnere - snarere end blot som leverandører af velfærd. Og at vi arbejder sammen for at støtte og styrke deres bidrag. Digitalisering og professionalisering bør ses som værktøjer til det formål, snarere end som mål i sig selv.


Forskningsprojektet har publiceret et whitepaper som du kan finde her.

Foto: Tanja Alexandra Junge

Holdet bag EMOVE forskningsprojektet er Andreas Reventlow, CEO for Kople, Torben Elgaard Jensen, professor i Videnskabs- og Teknologistudier og leder af Teknoantropologisk Laboratorium, AAU,

Astrid Pernille Jespersen, professor på KU og centerleder for Copenhagen Centre for Health Research in the Humanities (CoRe), Eva Ladekjær Larsen, Innovationsfonden. Artiklen er skrevet af specialkonsulent Lene Asp Frederiksen fra Det Humanistiske Fakultet, Forskning & Impact ved Københavns Universitet.
Aktuelle og skræddersyede oplæg til dig

Vil du være klogere på menneskelige behov i den teknologiske tidsalder? Så kan du også booke aktuelle og skræddersyede foredrag og workshops med stifter af Humtech Grith Okholm Skaarup - se eksempel på oplæg herunder eller find flere oplæg her eller ydelser samlet her


Book foredraget fra

Fra Thought Leadership til Thoughtful Leadership

- Brug viden som branding til mere bevidst lederskab


Mange virksomheder og ledere arbejder i dag strategisk med Thought Leadership, der handler om at positionere sig gennem viden og relation og dermed skabe branding og værdi for organisationen.

Ved at blive videnførende inden for et felt, skaber vi langtidsholdbar synlighed og troværdighed for vores organisation og i resten af omverdenen.  I dag stiller vi dog endnu højere krav. Det er ikke længere nok at være videnførende eller have en stærk position, hvis vi ikke også forvalter den viden og magt hensigtsmæssigt for formål, der er større end os selv. Med en aktuel bevægelse fra Thought Leadership til Thoughtful Leadership, hvor det også handler om at sætte mere bevidste, bæredygtige og langsigtede aftryk i omverdenen gennem vores lederskab. 


I et inspirerende og involverende oplæg deler Grith Okholm Skaarup aktuelle tendenser og cases på området til inspiration. Hun stiller skarpt på, hvordan vi kan styrke vores position, værdi og brand som eksperter, ledere og organisationer ved også at øge vores bevidsthed for den impact vi kan skabe i centraledagsordener. Thoughtful Leadership trækker også tråde til stigende internationale tendenser og tiltag inden for CEO-aktivisme og Impact Leadership.  


Oplægget er en blanding af teori, cases og personlige erfaringer sammen med refleksioner, øvelser og modeller, som kan implementeres og forankres i det strategiske virke på feltet allerede i morgen. 


Grith Okholm Skaarup er stifter af virksomheden Humtech og arbejder som ledelsesrådgiver bl.a. som medlem af en lang række bestyrelser og Advisory Boards. Hun er en flittig foredragsholder og underviser i ind- og udland, og formidler desuden som ekspert og journalist bl.a. som editor på mediet Humtech Impact og som vært på bl.a. podcasten Aftryk - humanitet i en techtid. Grith Okholm Skaarup har 20 års baggrund som leder i virksomheder som Poul Schmith/ Kammeradvokaten, Workz og Zentropa.


Eller send en forespørgsel til info@humtech.dkHUMTECH IMPACT

Vil du læse eller bidrage til det digitale medie Humtech Impact? 

Humtech Impact er journalistik om menneskelige behov i en teknologisk tidsalder - formidlet i tekst, billeder og audio og er skabt af kommunikatører og journalister ved Humtech. 


CO-Lab og bidrag

Det digitale medie Humtech Impact bringer også gæsteindlæg inden for det redaktionelle område eksistens, teknologi, lederskab, arbejdsliv og livsdesign. Artikelbidrag, lyd eller video kan sendes sammen med kontaktinfo og portrætfoto via bidragsformularen her.

Comentarios


bottom of page