top of page
 • Forfatters billedeElisabeth Marina Zornig

Kunstig intelligens på redaktionen: en hjælp eller en hindring?klassisk spolebåndoptager, kan kunstig intelligens erstatte


Mens kaffen brygger, får journalister og kommunikatører gratis transskriberet lydoptagelser med AI-programmer som Riverside og Swell AI. Den kunstige skribent bag Swell AI skriver også shownotes, artikler og SoMe-indhold baseret på lydoptagelser. Humtech har testet programmerne, og resultatet svinger mellem imponerende og bekymrende. Programmerne er en hurtig hjælp, men de har faldgruber, der sætter nye redaktionelle krav, og som kan så tvivl om den journalistiske substans og integritet. 


Af Elisabeth Marina Zornig 

Det står klart, at dit output af AI-programmer er direkte baseret på de input, du giver. Om det er kvaliteten af indhold i lyd eller i de spørgsmål og den struktur, du prompter din ChatGPT med.

Det du giver smart ud, kommer smart igen.


'Er transskriptionen først vildledende, vil artiklerne også blive det. Derfor skal tekstforfattere påtage sig en ny rolle som redaktionelle vagthunde, der kritisk efterbehandler robotternes transskription og tekstproduktion.'

Humtech har testet programmerne Swell AI og Riverside på to undersøgende journalistiske interviews om fertilitetsgoder til medarbejdere. Interviewene er lavet gennem telefonopkald eller computer på højtaler, og lyden er optaget med ekstern mikrofon gennem Riverside, som er et lydstudie til højkvalitets optagelse af podcasts og videoer. I det ene interview er lyden forstyrret af bilstøj, og i det andet interview er der babygråd i baggrunden. Den dårlige lyd har direkte effekt på transskriptionen i begge programmer. Nogle gange misser robotterne, hvad der bliver sagt, og andre gange bytter de om på, om det er intervieweren eller interviewpersonen, der snakker. Riverside kan i interviewet fra bilen slet ikke tyde interviewpersonens udtalelser. Det er overraskende, fordi Riverside netop bryster sig på kvalitetslyd med lokal lydoptagelse. I samme interview er der en kort sekvens, hvor Swell AI tror, at der er en tredje person i interviewet. Havde oplevelsen været mere positiv, hvis lydoptagelserne var i god kvalitet? Formentlig. Men som journalist i marken er det ikke altid en mulighed. Det er der heldigvis også gode AI-programmer til at understøtte, hvis støjen skal ud bl.a. ved Adobe, som kunne fortjene en artikel i sig selv.


Swell AI klarer sig herimod flot, når det kommer til at producere indhold fra lydoptagelser. Programmet er understøttet af ChatGPT, og det giver uanede muligheder for at producere tekst og stille krav til form og indhold. Den primære kritik af robottens skriveegenskaber er, at den i sine artikler har tendens til at blive gentagende og skrive langt frem for skarpt.


'Kun mennesker kender til presseetik og har menneskelige fornemmelser for blandt andet tonefald og pauser, som kan være forskellen på en tøvende udtalelse og en stålsat pointe.

AI-programmer kan aflaste tekstforfattere på både rutinemæssige opgaver og kerneopgaver, men det laver ikke om på, at mennesker bedst ved, hvordan man leverer journalistik og kommunikation til mennesker. Den kunstige intelligens må ikke homogenisere indhold og indskrænke den journalistiske frihed.'


Den kunstige intelligens kræver redaktionelle vagthunde

Når robotter forvrænger udtalelser i transskriptionen, kan det skabe misvisende og falsk indhold. 

Hvis programmerne skrev interviews direkte om til artikler, kunne interviewpersonerne let citeres forkert, og deres argumentation kunne blive svækket af, at programmerne missede en pointe.

Er transskriptionen først vildledende, vil artiklerne også blive det. Derfor skal tekstforfattere påtage sig en ny rolle som redaktionelle vagthunde, der kritisk efterbehandler robotternes transskription og tekstproduktion. Kun mennesker kender til presseetik og har menneskelige fornemmelser for blandt andet tonefald og pauser, som kan være forskellen på en tøvende udtalelse og en stålsat pointe. AI-programmer kan aflaste tekstforfattere på både rutinemæssige opgaver og kerneopgaver, men det laver ikke om på, at mennesker bedst ved, hvordan man leverer journalistik og kommunikation til mennesker. Den kunstige intelligens må ikke homogenisere indhold og indskrænke den journalistiske frihed. 


Bots bidrager med bedre brugerrejser 

AI-programmernes transskription giver virksomheder nem mulighed for at lave undertekster på deres indhold. Det øger tilgængeligheden, både set i forhold til personer med ingen eller nedsat hørelse, men også taget i betragtning af den store mængde indhold, der i dag konsumeres uden lyd. 

Swell AI laver også resuméer og tidskoder med titler, der kan hjælpe fx podcastlyttere med at navigere og vælge podcasten til. De robotskrevne, SEO-optimerede SoMe-opslag og artikler kan både bruges til at promovere indhold, og det kan være en måde at forlænge levetiden af indhold på fx ved at en podcastepisode videreudvikles til en artikel. Det er dog kun en anbefaling at bruge dem som inspiration til indhold, fordi de hurtigt vil være tamme opslag uden personlig kant, tonalitet og autenticitet.

Indhold leveret i flere formater er igen en måde at imødekomme brugernes præferencer.

Man kan endda indlejre et link til sin hjemmeside, hvorfra hjemmesidebesøgende kan stille Swell AI spørgsmål om podcasten. Virksomheder, der er engelsksprogedee og normalt prioriterer anderledes eller ikke har ressourcerne til omfattende drift af lydproduktion og distribution, kan gennem Swell AI med få greb forbedre brugerrejsen for læsere og lyttere, og det kan være en konkurrencemæssig fordel. 'Det handler om at finde en middelvej, hvor indhold ikke bliver leveret direkte fra bot til borger, men hvor vi ser programmer som Swell AI som en kollega, der brainstormer nye vinkler og udfordrer vores vanlige skrivestil. Den teknologiske udvikling åbner også op for nye samarbejder mellem mediepersoner og udviklere.' 


Vi skal bruge teknologien til vores fordel

AI-programmernes mange muligheder giver naturlig anledning til at gentænke arbejdsopgaverne for journalister og kommunikatører. I medierne kommer det hurtigt til at handle om, at selvom du er en hurtigløbende journalist, kan du ikke løbe om kap med robotterne. Vi må forstå, at AI-programmerne snarere giver mulighed for at optimere journalisters tid og åbne op for nye arbejdsopgaver, end det stjæler deres arbejde. Robotterne ved ikke, hvornår der udskrives valg, eller hvad for en kritisk situation, der udspiller sig på et bosted. Der har vi stadig brug for klassiske journalister i marken. Udnytter vi den teknologiske udvikling til vores fordel, kan journalister levere nyheder til borgerne hurtigere, og nyhederne er anderledes gennemarbejdede, fordi journalisten, ved at søge AI hjælp til transskription og artikelforslag, kan bruge ekstra tid til dataindsamling.

Kommunikatører og andre typer journalister kan udnytte AI strategisk ved at give relevante input og få robotten til at fremsætte forslag til kampagneindhold. Det handler om at finde en middelvej, hvor indhold ikke bliver leveret direkte fra bot til borger, men hvor vi ser programmer som Swell AI som en kollega, der brainstormer nye vinkler og udfordrer vores vanlige skrivestil. Den teknologiske udvikling åbner også op for nye samarbejder mellem mediepersoner og udviklere. Et samarbejde, der kan styrke både teknologien og medieverdenen.


Begyndervenlige AI-programmer med begrænsninger 

Brugervenlighed, etik og databevågenhed er afgørende for, at journalister og kommunikatører kaster sig ud i AI-programmer. Det er et ukendt område, der er i rivende udvikling. Vi introducerer her Riverside og Swell AI’s  forskellige funktioner og begrænsninger: 


 • Riverside er smart, fordi du kan optage og transskribere ét sted. Det er et optageprogram, der ligner et videoredigeringsprogram, hvor du kan følge din lydoptagelse og transskription i tidslinjen, dele den op i flere klip og søge på ord i transskriptionen. Brugervenligheden er langt større ved videooptagelser end lydoptagelser, fordi først her kan du på enkel vis scrolle igennem din transskription, og her kan du høre din lydoptagelse, mens din transskription automatisk følger med. 

 • Swell AI giver dig modsat Riverside ikke mulighed for at styre din transskription. Til gengæld har den en masse gode og brugervenlige skriveværktøjer til indholdsproduktion, som Riverside ikke har. 

 • Transskriptionen skrives forskelligt hos de to programmer. Riverside transskriberer i samlede udsagn frem for ny tidskode for hver sætning, som Swell AI gør. Fordelen ved Riversides måde er, at det giver et bedre overblik og flow, mens fordelen ved Swell AI er præcise tidskoder, som for eksempel er godt til at citere fra. 

 • Ingen af programmerne kan redigere din tekst, så uanset om du vil rette din transskription eller artikel, skal du flytte over til en tredjepart. I den gratis udgave af programmerne er det kun Swell AI, der giver mulighed for at downloade, kopiere eller dele din tekst. 

 • Når du downloader din transskription, kan du ikke se navnene på de medvirkende i lydoptagelsen. Det er især frustrerende, hvis der er mere end to medvirkende.  


"Jeg tror i mine mest optimistiske øjeblikke på, at vidensjournalistikken får en renæssance, og det har vi brug for i en verden af content overload, click baits, fake news og hurtigt sponsoreret indhold. Og jeg tror også på, at vi som journalister selvfølgelig skal være foregangsmænd i at kende og bruge AI-værktøjer både smart - og kritisk.”

- Grith Okholm Skaarup


Fremtidens journalister er kritiske redaktører

Stifter fra Humtech Grith Okholm Skaarup arbejder med vidensjournalistik i det daglige og gør brug af platformene til både artikel, radio og podcastproduktion. Hun ser platformene som hjælpeværktøjer, der absolut effektiviserer og optimerer processer og bearbejdning, men som kræver enormt stor grundighed, kildekritik og efterbearbejdning.


"Fremtidens journalister er i bedste fald i ligeså høj grad som de er skribenter endnu grundigere researchere, vidensformidlere og ikke mindst kritiske og konstruktive redaktører", siger hun.

Når vi ved, hvilket informationsoverload, der allerede er, så bør vi som journalister i den tiltagende støj fra masseproduceret AI-indhold sætte barren endnu højere for den kritiske analyse og bearbejdning af indhold og sikre diversificering af både kilder, empiri og datagrundlag. "Jeg tror i mine mest optimistiske øjeblikke på, at vidensjournalistikken får en renæssance, og det har vi brug for i en verden af content overload, click baits, fake news og hurtigt sponsoreret indhold. Og jeg tror også på, at vi som journalister selvfølgelig skal være foregangsmænd i at kende og bruge AI-værktøjer både smart - og kritisk.” siger Grith Okholm Skaarup. Hun peger på, at det ikke er AI som ChatGPT, der stjæler dit job, men dig selv, der mister jobmuligheder og egenudvikling, hvis du ikke lærer at bruge de værktøjer, der kan hjælpe dig til at få eller blive i de gode job.


Humtech Impact anbefaler:

Læs her vores anbefalinger til, hvordan du skal bruge AI-programmer som Swell AI og Riverside. 


 • Journalister og kommunikatør kan gøre klogt i at bruge AI-programmerne som et supplement, men det må aldrig erstatte den menneskelige tænke- og skrivekraft. 

 • Programmerne er særligt gode til rutinemæssige opgaver og til inspiration. 

 • AI-programmerne kræver et godt råmateriale at arbejde med for et godt resultat.

 • Journalister og kommunikatører bør have et kritisk blik for AI, og transskription og tekstproduktion bør altid gennemarbejdes grundigt.  

 • Giv dig selv tid til at teste programmerne, udnyt programmernes forskellige styrker og find frem til, hvad der fungerer bedst til dine behov. 


Aktuelle og skræddersyede oplæg til dig

Vil du være klogere på menneskelige behov i den teknologiske tidsalder? Så kan du booke aktuelle og skræddersyede foredrag og workshops med stifter af Humtech Grith Okholm Skaarup her eller finde alle ydelser samlet her


Vil du læse eller bidrage til det digitale medie Humtech Impact? 

Humtech Impact er journalistik om menneskelige behov i en teknologisk tidsalder - formidlet i tekst, billeder, audio og video. Humtech Impact er skabt af kommunikatører og journalister ved Humtech. 


CO-Lab og bidrag

Det digitale medie Humtech Impact bringer også gæsteindlæg inden for det redaktionelle område eksistens, teknologi, lederskab, arbejdsliv og livsdesign. Artikelbidrag, lyd eller video kan sendes sammen med kontaktinfo og portrætfoto via bidragsformularen her.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page