top of page
  • Forfatters billedeSteen Nedell Christensen

Der bruges milliarder på ledelseskurser, men er udbyttet godt nok?Erhvervspsykologisk rådgiver og ledelsesfilosof Michael Andersen taler i podcasten Aftryk med vært og stifter af Humtech, Grith Okholm Skaarup, om kvaliteten af arbejdsmarkedets lederudvikling.


Af Steen Nedell Christensen


På verdensplan bruges der hvert år 366 mia. kr. på lederudvikling. Men ifølge erhvervspsykologisk rådgiver Michael Andersen står udbyttet nok ikke mål med investeringerne. Vi brokker os

nemlig stadig over lederne på arbejdspladserne.

”Måske kigger vi på ledelse med de forkerte øjne. Ledelse har været fokuseret på at drive

mennesker og få mere ud af mennesker til fordel for en bundlinje, og det tror jeg ikke er det, som

mennesker har brug for,” siger Michael Andersen.

Han er forfatter til bogen ”Compassion fokuseret ledelse”, hvori han beskriver, hvordan vores

følelser og relationer har betydning for flere områder og i sidste ende bundlinjen i en virksomhed.

Både Michael Andersen og Grith Okholm Skaarup er meget optaget af begrebet compassion i

lederskab.

Humtech - Grith Okholm Skaarup - ledelse - trends - mennesker - tech - aftryk - futurework - arbejdsliv - livsdesign - rådgivning - videnformidling - board - digitalisering - lederskab - fællesskab

"Ledelse har været fokuseret på at drive

mennesker og få mere ud af mennesker til fordel for en bundlinje, og det tror jeg ikke er det, som mennesker har brug for"

- Michael AndersenVi skal have andre med

Det handler kort fortalt om at kunne vise medfølelse og evnen til at sætte sig i hinandens sted.

Compassion er på mange måder modsætningen til det samfund, vi er en del af. Her handler det

ikke om præstation, effektivitet og konkurrence, men om tålmodighed, ro og omsorg for den, der

har det svært.

Det er der ikke plads til i den måde, vi i dag traditionelt har organiseret os og taler om at skabe

værdi. Derfor skal vi investere mere i andre mennesker. Ikke nødvendigvis i flere lederkurser, men

i tid, nærvær og læring eller i mentoring og ‘mesterlæring’ og i at skabe rum af psykologisk

tryghed, hvor social kapital i form af tillid og også relationel kapital får langt mere værdi, mener Grith

Okholm Skaarup. Hun mener, at ledere i endnu højere grad skal være rollemodeller for at gå

forrest i adfærd og som kulturbærere, der selvfølgelig både fordrer den fornødne kompetence,

fremdrift og produktion, men som også er et sted, hvor lederen får plads og værdi ved at kunne

skabe rum til den fordybelse, der er nødvendig for den rette udvikling, kreativitet og innovation af

mennesker såvel som forretning.


"Mennesker er ikke uopslidelige ressourcer. De er netop mennesker med kritisk og kognitiv tænkning, analyse og kreativitet, hvis vi giver dem plads og pauser til at udfolde sig som hele mennesker, med det helt særlige vi kan som mennesker, og som ikke kan erstattes af teknologi" - Grith Okholm Skaarup


En virksomhed er kun de mennesker, der er i den

“En fælles ambition om at en virksomhed først og fremmest er de mennesker, der er i den, og at

det handler om at skabe kulturer, hvor der også er rart at være. Hvor vi ikke taler om mennesker

som ressourcer eller om fastholdelsesstrategier. Bare hør retorikken. Mennesker er ikke

uopslidelige ressourcer. De er netop mennesker med kritisk og kognitiv tænkning, analyse og

kreativitet, hvis vi giver dem plads og pauser til at udfolde sig som hele mennesker, med det helt

særlige vi kan som mennesker, og som ikke kan erstattes af teknologi. Men det kræver også en

compassionbaseret ledelse, hvor vi er sammen i et formålsdrevet fællesskab og følgeskab om at

løse målene. Også i forskellige livsfaser af glæder, fejl, kriser, læringer og udvikling.


I tillidsbåret og medfølende lederskab af flade hierarkier og selvledelse, hvor det giver mening,

men med klar og visionær ledelse for de fælles mål og forventninger. “ siger Grith Okholm Skaarup.

Humtech - Grith Okholm Skaarup - ledelse - trends - mennesker - tech - aftryk - futurework - arbejdsliv - livsdesign - rådgivning - videnformidling - board - digitalisering - lederskab - fællesskab

”Vi kan ikke kun fokusere på os selv. Vi er nødt til at have andre med, men vi er også nødt til at

fokusere på selvet. De her dyder med mådehold og nøjsomhed bliver vigtige i den måde, vi

eksisterer sammen på,” siger Michael Andersen.
"Hvis vi ikke anerkender dem menneskeligt, så arbejder vi ikke med det, der virkelig tæller, nemlig det emotionelle, og det er et problem, som vi ikke kigger på i dag" - Michael Andersen


Sygeplejersker manglede anerkendelse

Han nævner sygeplejerskerne som et område, hvor tingene er gået galt. De strejkede for at få

bedre løn og arbejdsforhold, men det endte med et indgreb fra Folketinget.

”Kort tid efter stod sundhedsministeren på en talerstol og sagde, at han regnede med, at

sygeplejerskerne ville være gode til at hjælpe med at håndtere det ekstra pres pga. coronakrisen.

Det er den størst tænkelige flyvende fuckfinger, der er blevet sendt til sygeplejerskerne, som blev

sure, vrede og utilfredse. Det drejer sig om, at de ikke er blevet set, hørt og forstået. De har ikke

fået anerkendelse og kærlighed. Og så kan vi måske give dem lidt mere i løn og andre

arbejdsforhold, som vil være velfortjent, men det ændrer ikke på, at hvis vi ikke anerkender dem

menneskeligt, så arbejder vi ikke med det, der virkelig tæller, nemlig det emotionelle, og det er et

problem, som vi ikke kigger på i dag,” siger han.


Grith Okholm Skaarup er enig i betragtningerne om sygeplejerskerne:

”De var de nye superhelte, og så står de senere i en konflikt, fordi de beder om en lille

lønforhøjelse, hvor vi ikke kan anerkende deres indsats. Det er måske ikke lønnen i sig selv, og det

er selvfølgelig også et komplekst regnestykke, men det er signalet og manglen på anerkendelse af

deres indsats, der følger med. Ja, det var jer, der stod derude i forreste række, da det reelt

handlede om liv og død,” siger hun. Den kompensation der så kom, den kom for sent for anerkendelsen, da det gav mest mening, den blev ikke honoreret, tilføjer Grith Okholm Skaarup.


Humtech - Grith Okholm Skaarup - ledelse - trends - mennesker - tech - aftryk - futurework - arbejdsliv - livsdesign - rådgivning - videnformidling - board - digitalisering - lederskab - fællesskab

Præstationsfokuseret samfund

Grith Okholm Skaarup peger på, at der er skabt et individualiseret og præstationsfokuseret samfund, hvor mennesker hele tiden skal præstere og er i konkurrence med hinanden.

Samtidig forlanger vi af dem, at de skal indgå i teams og fællesskaber, og det er et stort clash, når

det ikke er det, de bliver belønnet, siger hun. "Ligesom den relationelle værdi i form af omdømmet, limen og loyaliteten til alle stakeholders internt og eksternt er er den reelle garanti for overlevelse, og den bliver ikke honoreret i samme grad som produktionsaktiviteten eller økonomisk vækst,” siger Grith Okholm Skaarup.


"Så længe vi ikke ændrer de grundlæggende vilkår, så bliver

ledelse ikke anderledes, og så bliver vi ved med at brokke os over ledelsen" - Michael Andersen


Michael Andersen er heler ikke sikker på, at tankegangen i øjeblikket bliver udfordret meget,

men han mener, at det bør den.

”Så længe vi har en regering med fokus på vækst i alle sektorer, så bliver alt andet sekundært.

Derfor tror jeg ikke, at de holdninger bliver udfordret. Vi kommer til at kigge på nye måder for,

hvad vi kan gøre, når det er vilkårene. Hvad kan vi trykke på og skubbe til? Men så længe vi ikke

ændrer konkurrenceparameteret, så længe vi ikke ændrer de grundlæggende vilkår, så bliver

ledelse ikke anderledes, og så bliver vi ved med at brokke os over ledelsen,” siger han.


Aftryk 17: Michael Andersen - Ledelse, compassion og datagidselforhandling

MØD MEDMENNESKET Michael Andersen.

AFTRYK  Om compassion og medmenneskelighed, ledelse og datagidselforhandling.

Med ledelsesfilosof, erhvervspsykologisk rådgiver og datagidselforhandler Michael Andersen.


Aktuelle og skræddersyede oplæg til dig

Vil du være klogere på menneskelige behov i den teknologiske tidsalder? Så kan du booke aktuelle og skræddersyede foredrag og workshops med stifter af Humtech Grith Okholm Skaarup her eller finde alle ydelser samlet her


Vil du læse eller bidrage til det digitale medie Humtech Impact? 

Humtech Impact er journalistik om menneskelige behov i en teknologisk tidsalder - formidlet i tekst, billeder, audio og video og skabt af kommunikatører og journalister ved Humtech. 


CO-Lab og bidrag

Det digitale medie Humtech Impact bringer også gæsteindlæg inden for det redaktionelle område eksistens, teknologi, lederskab, arbejdsliv og livsdesign. Artikelbidrag, lyd eller video kan sendes sammen med kontaktinfo og portrætfoto via bidragsformularen her.

Comentários


bottom of page