top of page
Søg
  • Forfatters billedeSteen Nedell Christensen

Der bruges milliarder på ledelseskurser, men er udbyttet godt nok?Erhvervspsykologisk rådgiver og ledelsesfilosof Michael Andersen taler i podcasten Aftryk med vært og stifter af Humtech Grith Okholm Skaarup om kvaliteten af arbejdsmarkedets lederudvikling.


Steen Nedell Christensen, Humtech


På verdensplan bruges der hvert år 366 mia. kr. på lederudvikling. Men ifølge psykolog Michael

Andersen, der er COO i Eagle Shark, står udbyttet nok ikke mål med investeringerne. Vi brokker os

nemlig stadig over lederne på arbejdspladserne.

”Måske kigger vi på ledelse med de forkerte øjne. Ledelse har været fokuseret på at drive

mennesker og få mere ud af mennesker til fordel for en bundlinje, og det tror jeg ikke er det, som

mennesker har brug for,” siger Michael Andersen.

Han er forfatter til bogen ”Compassion fokuseret ledelse”, hvori han beskriver, hvordan vores

følelser og relationer har betydning for flere områder og i sidste ende bundlinjen i en virksomhed.

Både Michael Andersen og Grith Okholm Skaarup er meget optaget af begrebet compassion i

lederskab.

Humtech - Grith Okholm Skaarup - ledelse - trends - mennesker - tech - aftryk - futurework - arbejdsliv - livsdesign - rådgivning - videnformidling - board - digitalisering - lederskab - fællesskab

Vi skal have andre med

Det handler kort fortalt om at kunne vise medfølelse og evnen til at sætte sig i hinandens sted.

Compassion er på mange måder modsætningen til det samfund, vi er en del af. Her handler det

ikke om præstation, effektivitet og konkurrence, men om tålmodighed, ro og omsorg for den, der

har det svært.

Det er der ikke plads til i den måde, vi i dag traditionelt har organiseret os og taler om at skabe

værdi. Derfor skal vi investere mere i andre mennesker. Ikke nødvendigvis i flere lederkurser, men

i tid, nærvær og læring eller i mentoring og ‘mesterlæring’ og i at skabe rum af psykologisk

tryghed, hvor social kapital i form af tillid og relationel kapital får langt mere værdi, mener Grith

Okholm Skaarup. Hun mener, at ledere i endnu højere grad skal være rollemodeller for at gå

forrest i adfærd og som kulturbærere, der selvfølgelig både fordrer den fornødne kompetence,

fremdrift og produktion, men som også er et sted, hvor lederen får plads og værdi ved at kunne

skabe rum til den fordybelse, der er nødvendig for den rette udvikling, kreativitet og innovation af

mennesker såvel som forretning.


En virksomhed er kun de mennesker, der er i den

“En fælles ambition om at en virksomhed først og fremmest er de mennesker der, er i den og at

det handler om at skabe kulturer, hvor der også er rart at være. Hvor vi ikke taler om mennesker

som ressourcer eller om fastholdelsesstrategier. Bare hør retorikken. Mennesker er ikke

uopslidelige ressourcer. De er netop mennesker af kritisk og kognitiv tænkning, analyse og

kreativitet, hvis vi giver dem plads og pauser til at udfolde sig som hele mennesker med det helt

særlige vi kan som mennesker, og som ikke kan erstattes af teknologi. Men det kræver også en

compassionbaseret ledelse, hvor vi er sammen i et formålsdrevet fællesskab og følgeskab om at

løse målene. Også i forskellige livsfaser, af glæder, fejl, kriser, læringer og udvikling.


Humtech - Grith Okholm Skaarup - ledelse - trends - mennesker - tech - aftryk - futurework - arbejdsliv - livsdesign - rådgivning - videnformidling - board - digitalisering - lederskab - fællesskab

I tillidsbåret og medfølende lederskab af flade hierarkier og selvledelse, hvor det giver mening,

men med klar og visionær ledelse for de fælles mål og forventninger. “ siger Grith Okholm Skaarup.

”Vi kan ikke kun fokusere på os selv. Vi er nødt til at have andre med, men vi er også nødt til at

fokusere på selvet. De her dyder med mådehold og nøjsomhed, bliver vigtige i den måde vi

eksisterer sammen på,” siger Michael Andersen.


Sygeplejersker manglede anerkendelse

Han nævner sygeplejerskerne som et område, hvor tingene er gået galt. De strejkede for at få

bedre løn og arbejdsforhold, men det endte med et indgreb fra Folketinget.

”Kort tid efter stod sundhedsministeren på en talerstol og sagde, at han regnede med, at

sygeplejerskerne ville være gode til at hjælpe med at håndtere det ekstra pres pga. coronakrisen.

Det er den størst tænkelige flyvende fuckfinger, der er blevet sendt til sygeplejerskerne, som blev

sure, vrede og utilfredse. Det drejer sig om, at de ikke er blevet set, hørt og forstået. De har ikke

fået anerkendelse og kærlighed. Og så kan vi måske give dem lidt mere i løn og andre

arbejdsforhold, som vil være velfortjent, men det ændrer ikke på, at hvis vi ikke anerkender dem

menneskeligt, så arbejder vi ikke med det, der virkelig tæller, nemlig det emotionelle og det er et

problem, som vi ikke kigger på i dag,” siger han.


Grith Okholm Skaarup er enig i betragtningerne om sygeplejerskerne.

”De var de nye superhelte, og så står de senere i en konflikt, fordi de beder om en lille

lønforhøjelse, hvor vi ikke kan anerkende deres indsats. Det er måske ikke lønnen i sig selv og det

er selvfølgelig også et komplekst regnestykke, men det er signalet og manglen på anerkendelse af

deres indsats, der følger med. Ja, det var jer, der stod derude i forreste række, da det reelt

handlede om liv og død,” siger hun.


Humtech - Grith Okholm Skaarup - ledelse - trends - mennesker - tech - aftryk - futurework - arbejdsliv - livsdesign - rådgivning - videnformidling - board - digitalisering - lederskab - fællesskab

Præstationsfokuseret samfund

Grith Okholm Skaarup mener, at der er skabt et individualiseret og præstationsfokuseret samfund,

hvor mennesker hele tiden skal præstere og er i konkurrence med hinanden.

”Samtidig forlanger vi af dem, at de skal indgå i teams og fællesskaber, og det er et stort clash, når

det ikke er det, de bliver belønnet for. Den relationelle kapital bliver ikke honoreret i samme grad

som produktionsaktiviteten eller at skabe vækst og værdi,” siger hun.

Michael Andersen er enig og er ikke sikker på, at tankegangen i øjeblikket bliver udfordret meget,

men han mener, at det bør den.

”Så længe vi har en regering med fokus på vækst i alle sektorer, så bliver alt andet sekundært.

Derfor tror jeg ikke, at de holdninger bliver udfordret. Vi kommer til at kigge på nye måder for,

hvad vi kan gøre, når det er vilkårene. Hvad kan vi trykke på og skubbe til? Men så længe vi ikke

ændrer konkurrenceparameteret, så længe vi ikke ændrer de grundlæggende vilkår, så bliver

ledelse ikke anderledes, og så bliver vi ved med at brokke os over ledelsen,” siger han.


Se Aftryk 17: Michael Andersen - Ledelse, compassion og datagidselforhandling

Med ledelsesfilosof, erhvervspsykolog og datagidselforhandler Michael Andersen. Om compassion og medmenneskelighed ledelse og datagidselforhandling.


Aktuelle og skræddersyede oplæg til dig

Vil du være klogere på dit eget og fremtidens lederskab samt menneskelige behov i den teknologiske tidsalder? Så kan du booke aktuelle og skræddersyede foredrag, workshops og 1:1-sessions med stifter af Humtech Grith Okholm hos ARTE Booking eller Youandx.


Vil du læse eller bidrage til onlinemagasinet Humtech Impact?

Humtech Impact er videnjournalistik om menneskelige behov i en teknologisk tidsalder - formidlet i tekst, billeder, audio og video. Humtech Impact er skabt af kommunikatører og journalister ved Humtech.


CO-Lab og bidrag

Onlinemagasinet Humtech Impact bringer også gæsteindlæg inden for det redaktionelle område eksistens, teknologi, lederskab, arbejdsliv og livsdesign. Artikelbidrag kan sendes sammen med kontaktinfo og portrætfoto til: info@humtech.dk

bottom of page